SPÄŤ NA ARCHÍV

Dobák, Lee, Smilansky: Dis-ease

Stanica Žilina-Záriečie a SKOK! vám v rámci projektu O umení tela 2018 „Nebojme sa Tanca!“ prinášajú nové predstavenie Dis-ease!

 

Predstavenie vytvorili: Jamie Lee (AU-MY-CA), Ofer Smilansky (IL) a Stanislav Dobák (SK)
Svetelný dizajn, soundscape a technológie: Ofer Smilansky (IL)
Technológiu Xth Sense vytvoril: Marco Donnarumma (IT)

 

V spoločnosti, v ktorej dnes žijeme, je strach všade prítomným podnetom. Terorizmus, strach, zhubná infekcia, ktorá prechádza od jedného človeka k druhému. Je podstatnou súčasťou nášho mechanizmu prežitia, zakotveného v našom tele. Život v neustálom strachu zaplavuje organizmus hlodavými hormónmi, môže poškodiť zdravie a ovplyvniť spôsob akým premýšľame a rozhodnutia, ktoré robíme. Predvídanie teroru ovplyvňuje naše správanie, myslenie a pestuje infekčnú negatívnu bariéru našej schopnosti zdravo uvažovať. Každá emocionálna skúsenosť premieňa našu náladovosť, temperament a osobnosť, čo má za následok aj psychické vyčerpanie. Nárastom strachu sa strach zušľachťuje ako by bol živým organizmom. Telo sa stáva niečím iným. Schopnosťou zmeniť formu a formovať bytie iného vplývaním na prostredie, do ktorého prenikne. Negativisticky mysliaci sa dostanú do labyrintu, z ktorého sa potom prenáša zhubné konanie z jedného človeka na druhého a často bez toho, aby sme si to uvedomovali.
 
Spolupráca Ofera Smilanského, Jamie Lee a Stanislava Dobáka. Experimentovanie s biofyzikálnou nositeľnou technológiou The Xth Sense™  vytvorenou Marcom Donnarummaom. Predstavenie je prepojené trojuholníkovou štruktúrou tela, zvuku a svetla.


Dátum a čas: 21. február 2018 o 19:00

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie

 

SKOK! website

SKOK! facebook

 


Vstupné: €5,- / €3,- (študenti, inak znevýhodnení)

FOTOGALÉRIA