SPÄŤ NA ARCHÍV

Tanečná spoločnosť Artyci / Milan Kozánek: As It Is [premiéra]

Predstavenie je pokračovaním štúdie hľadania čistoty výrazovosti tela bez využívania vopred definovanej príbehovosti. Telo tu pohybom hľadá a určuje svoje miesto vo svete a vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý ponúka stále nové zmeny významov, ktoré výrazne prekračujú hranice fyzikality.

Námet / Choreografia / Vizuálny koncept / Réžia: Milan Kozánek
Spolutvorba / Interpretácia: Evandro Pedroni 
Asistentka choreografie: Zuna Kozánková
Dramaturgická spolupráca: Andrej Kalinka

 

Tanečná spoločnosť Artyci: Paraziti [premietanie filmu, 12 min.]

Film je výsledkom umeleckého výskumu na tému “Symbióza a autonómia”. Termín symbióza sa často používa len v zmysle vzájomne prospešnej koexistencie. V skutočnosti však zahŕňa všetky modely koexistencie, od mutualizmu k parazitizmu. Môže byť symbióza, zdanlivo na povrchu pôsobiaca harmonicky, v skutočnosti samoničiaca?

 

Po predstavení nasleduje moderovaná diskusia.

 

Dátum a čas: 10. apríl 2018 o 19:00
Miesto: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Vstupné: €7,- / €5,-

Facebooková udalosť

 

Uvádza SKOK! v rámci projektu O umení tela: "Nebojme sa tanca!"

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA