SPÄŤ NA ARCHÍV

SKOK!: WORKSHOW #20: Milan Kozánek, Radoslav Piovarči a Petr Ochvat: Pure Zooming [workshop]

PURE zooming

Počas workshopu sa stretnete s tromi spolutvorcami predstavenia PURE. Spolu s Milanom (choreografom) a dvoma tanečníkmi Radom a Petrom sa podelíme o tri rôzne pohľady ako sa môžeme pozerať na čistý tanečný pohyb a fyzickú akciu, a na ich čistotu interpretácie.

Milan Kozanek: K zdrojom (ranné workshopy 2,5h, sobota a nedeľa)

Počas „warm up“ sa zameriame na porozumenie práce so štruktúrou ľudského tela a vnímanie vzájomných pohybových vzťahov a síl, ktoré prepájajú telo. Cez rôzne cvičenia sa budeme venovať posilňovaniu kostrovej štruktúry a objavovaniu rovnovážneho usporiadania tela cez spoznávanie fyziodynamiky, porozumeniu rotácie kĺbových centier, hľadaniu rovnováhy a vyvažovania tela, presmerovaniu energie cez a do kĺbov a kostí, vedomej práci s energiou v tele a jej nasmerovaniu do rôznych úrovní tela cez pohyb, rozvíjaniu pohybového potenciálu tela.

Počas celého tréningu nie je dôraz kladený na formu, ale na pochopenie konceptu práce a jednotlivých princípov. Práca bude postupne rozvíjaná do improvizácie a hľadania vlastného zdroja a inšpirácie. Záver workshopu bude zameraný na hľadanie vlastného čistého pohybového prejavu každého tanečníka, účastníka workshopu.    


Rado PiovarčiMassive skills (poobedný workshop 2,5h, sobota)

Zameraný na porozumenie funkcionality tela a jeho sily a tanečného potenciálu tela. Tela ako obrovského energetického potenciálu a pri jeho správnom používaní nás jednoduché pricípy privedú k poznaniu a k radosti z tanečného pohybu.

 

Petr OchvatFloorwork Extended (poobedný workshop 2,5h, nedela )

Hlavnou myšlienkou „Floorwork Extended" bola Petrova potreba objaviť ďalej formu, kompozičné a dynamické možnosti práce so zemou v súčasnom tanci. Pozrieť sa na prácu so zemou (floorwork) z perspektívy „tela v breakdance“. Takáto práca s telom má trochu iné usporiadanie tela (aligment), napätie tela a vnímanie priestoru. A preto ponúka úplne nové možnosti použitia práce so zemou, vo forme ale aj v dynamike.

 

Dátum a čas: 10-11. jún 2018 od 10:00
Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

FOTOGALÉRIA