SPÄŤ NA ARCHÍV

TELO DEKLARUJE - workshop ŠPECIÁL

Celodenný workshop ŠPECIÁL k Medzinárodnému dňu tanca s Jarom Viňarským.

“Tanec nie je aktivita. Netancujem. Skôr, som v tanci. Tanec je a je vtedy, keď potvrdzujem svoju existenciu tým, že telo (médium tanca) a svoju telesnosť príjimem ako najkonkrétnejšie potvrdenie svojej existencie. Som v tele, teda existujem v tomto svete, ktorý vnímam, poznávam ho, viem o ňom. Moje telo môže byť len tu, kde je práve teraz. Tu a Teraz. Terra. Zem. Tu a TerRaz. Na zemi. Telo je znakom pohybu. Je dynamické. Telo nie je schránka, v ktorej sa skrýva môj duch, duša, srdce, myseľ, ani emócie. To všetko je telo. To všetko som, lebo mám telo a telo môže byť v tanci. Slnko svieti, nevykonáva činnosť. Jednoducho svieti. Tanec je veľmi prirodzeným prejavom bytia v tele. Akýkoľvek uvedomelý pohyb sa stáva tancom. Telo ponorené do tanca sa stáva tancom samotným. Vytratí sa tanečník. Slnko svieti a preto je svetlo. Človek tancuje a preto je tanec. Svetlo aj tanec sú pre život potrebné.”
Jaro Viňarský

Workshop ŠPECIÁL "TELO DEKLARUJE" je oslavou tanečného umenia. Nebudeme sa zaoberať žiadnou konkrétnou témou alebo študovať tanečné techniky.
Nechajte sa dotknúť tanečným umením, umením tela a jednoducho tento deň prežite, spolu s nami, TANCOM! pod vedením slovenského tanečníka, choreografa, performera a zakladateľa občianskeho združenia SKOK! Jara Viňarského.

Dátum a čas: 28. apríl 2018, 10:00 - 18:00
Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Vstup voľný

Jedinou podmienkou je účasť na celom workshope.
Kapacita je neobmedzená.
Prihlasovanie do 22.4.2018 na: workshow@physicalarts-sk.com.

+
HAPPENING k Medzinárodnému dňu tanca 
- verejná prezentácia celodenného workshop ŠPECIÁLU pre verejnosť
19:00, vstup voľný

+
Afterparty
20:00, vstup voľný

FOTOGALÉRIA