SPÄŤ NA ARCHÍV

Anatómia pohybu [workshop]

ANATÓMIA POHYBU - workshop s Milanom Kozánkom v Bratislave [5-8.5.2018].

Intenzívny workshop bude náhľadom do konceptu a filozofie môjho uvažovania o ľudskom tele a o tvorivom pohybe s vnímaním jeho komplementárnosti. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky tela. Budeme rozvíjať vedomý a prirodzený pohyb, a tým telu dodávať silu, flexibilitu; a zároveň mu poskytovať podnety pre tvorivý pohyb.
Pohybové možnosti budeme objavovať prostredníctvom improvizácie a kontaktnej improvizácie. Cez takýto pohybový výskum objavíme autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás. 

Facebooková udalosť

Miesto: Priestor Špirála, Bratislava - Ružinov
Harmonogram:
5.5.: 11:00 - 13:30 / 15:00 - 17:30
6.-7.5.: 10:30 - 13:00 / 15:00 - 17:30 
8.5.: 10:30 - 13:00

 

Cena:
Early Bird: €98,- [do 14.4.2018]
Regular: €118,-
Študenti umeleckých škôl: €78,- 

 

Kontakt a prihlášky:
Prihlasujte sa mailom na: artyci@artyci.com
Bude vám zaslané číslo účtu kvôli rezervačnej platbe.

S verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA