SPÄŤ NA ARCHÍV

Mirka Eliášová (CZ): Choreografia pre deti a s deťmi 2

Víkendový workshop, Mirka Eliášová (CZ): Choreografia pre deti a s deťmi 2 [7.-8.apríla 2018]

Tvorba choreografií je prirodzenou súčasťou práce tanečného pedagóga. Na rozdiel od učiteľa hudby nemôže vytiahnuť z knižnice zápisy choreografií a naštudovať ich so svojimi žiakmi. Jeho pedagogická práca zahŕňa aj prácu choreografa – prezentácia žiakov na vystúpeniach spočíva na jeho vlastnej umeleckej tvorbe.

Workshop je zameraný na osvojenie si základných princípov tanečnej choreografie. Ponúka možnosť prakticky si vyskúšať komponovanie tanca v priestore, čase a vo vzťahu k hudbe. Na základe cvičení a úloh pomáha pochopeniu a osvojeniu si kompozičných pravidiel. Zoznamuje účastníkov s umením, ako sa na tanec dívať a ako si vytrénovať „vonkajšie oko“, ako pracovať s detským interpretom a rozvíjať jeho kreativitu a ako uchopiť výslednú formu. Druhá časť workshopu je venovaná najmä otázke ako dostať od tvorivej práce s deťmi ku  konkrétnemu choreografickému tvaru.

Workshop bude zahŕňať analýzu vytvorených choreografických ukážok prostredníctvom videa so zameraním na dve vekové kategórie (deti a mládež).

Témy: kontrast, jednota – použitie základných kompozičných princípov, štýlovosť – vzťah k hudobnej predlohe, ekvivalent hudobných foriem – predovšetkým foriem téma a variácia a ABA forma

Tanečnica, pedagogička a choreografka Mirka Eliášová je absolventka oboru choreografia na Tanečnej katedre HAMU v Prahe. Po štúdiách sa intenzívne venovala možnostiam využitia improvizácie v súčasnom tanci a v roku 2007 obhájila dizertačnú prácu v obore teóri [Mirka 1a] a choreografie. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Tanečnej katedre HAMU a časť svojej tvorivej práce venuje deťom na ZUŠ v Prahe 8. Od roku 1997 vytvorila viac ako dvadsať pôvodných choreografií, na ktorých spolupracovala s Jiřím Jaklem a ďalšími súčasnými skladateľmi,  spolupracovala tiež na operných predstaveniach Národnom divadle v Prahe a divadle v Ústí nad Labem. Podieľala sa na vzniku štyroch tanečných filmov, získala ocenenie Prix de Intellect 2000 a cenu za tanečný film na študentskom festivale v Písku. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrom Berg na site-specific predstaveniach s naživo interpretovanou hudbu súčasných skladateľov. Jej práce boli uvedené aj na medzinárodných tanečných festivaloch.

V rokoch 1992 – 1994 absolvovala štúdium pre pedagógov ZUŠ  na Duncan centre. Detskej pedagogike se venuje od roku 1997 odkedy pôsobí na ZUŠ v Prahe 8. Spoločne s deťmi vytvorila rad choreografií, ktoré boli úspešne prezentované a ocenené na celorepublikových prehliadkach a festivaloch. Je tiež autorkou dvoch detských interaktívnych predstavení “Svět z papíru” a “Momo”, ktoré sú uvádzané pravidelne v divadle Ponec v Prahe.

 

Časový harmonogram:

Sobota [7.4.2018]
9:00 registrácia účastníkov
9:30 – 12:00 I. blok
14:00 – 16:30 II.blok

Nedeľa [8.4.2018]
9:30 – 12:00 III. blok
13:00 – 15:30 IV.blok

Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, Bratislava – Staré mesto
Cena: €30,-

Facebooková udalosť

FOTOGALÉRIA