SPÄŤ NA ARCHÍV

WORKSHOP: TANEC 60+ [NuDanceFest 2018]

Workshop súčasného tanca pre seniorov ponúkne teoretický aj praktický vhľad do práce s minimalistickou hudbou. Budeme pracovať s princípmi chóru, naučíme sa pohybové variácie vychádzajúce z našich pohybových daností a možností. Pohybové sekvencie využijeme na vytvorenie krátkej spoločnej choreografie na časti minimalistických hudobných skladieb (Philip Glass, Steve Reich).

Lektori: Petra Fornayová, Fero Király

 

Po workshope bude nasledovať projekcia krátkych tanečných filmov a neformálna diskusia.

Prihlášky posielajte na adresu: vzdelavanie@gmb.sk.

 

O lektoroch:

Petra Fornayová je choreografka, tanečnica, herečka. Vytvorila viaceré autorské divadelno-tanečné predstavenia, viaceré z nich boli uvedené na významných festivaloch (Divadelná Nitra, Jamais Vu! Paríž, Tanec Praha, MediaWave Györ, ConfiDance Siena, Ars Cameralis Katowice a.i.).

Fero Király je absolvent VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektami s presahom do performance, soundartu a inštalácií. Sólovo aj ako člen renomovaného Cluster ensemble sa venuje interpretácii súčasnej hudby. Je propagátorom minimalistickej hudby a tvorby skladateľa Philipa Glassa na Slovensku. Zaoberá sa aj edukačnými projektami v oblasti hudby.

 

Workshop je súčasťou sprievodného programu 13. ročníka festivalu šúčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest 2018.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA