SPÄŤ NA ARCHÍV

Nové tváre súčasného tanca [NuDanceFest 2018]

Večer patriaci najmladšej generácii tanečníkov a choreografov zo Slovenska a Česka, o ktorých podľa Nu Dance Festu ešte budeme počuť.

Choreografická súťaž Cena Jarmily Jeřábkové prebieha v Prahe od roku 1999 a od roku 2007 je súčasťou Festivalu Novej Európy. Súťaž je otvorená mladým tvorcom do 35 rokov z krajín, ktoré na prelome storočia vstúpili do Európskej únie alebo sa o ich vstupe rokuje. Podstatným rysom súťaže je prezentácia choreografického diela na hudbu súčasného českého hudobného skladateľa. Popri tom však umelci prezentujú aj svoju „voľnú“ tvorbu. Na Slovensku sa po prvý raz predstavia dve z ocenených autoriek z posledného ročníka, Tina Breiová a Johana Pocková z Prahy.

Monika Částková a Helena Ratajová sú predstaviteľky poslednej generácie, ktorá vzišla z jediného konzervatória pre súčasnú tanečnú tvorbu v Česku, Duncan Centre (zal.1992). Všetky choreografky sú silnými nádejami českého tanca a v budúcnosti určite získajú ohlas aj za hranicami Českej republiky.

Gala Art Moves je súťaž pre mladých choreografov (a vo väčšine prípadov tiež interpretov), ktorej pilotný ročník sa uskutočnil v Bratislave v decembri 2017. Vladislav Šoltýs, autor myšlienky a riaditeľ súťaže, ju zorganizoval s jasným zámerom – pomôcť zviditeľniť tanečné umenie a podporiť mladých tvorcov. Presne s rovnakým zámerom bude Nu Dance Fest – počnúc týmto ročníkom – každoročne prezentovať tri diela z finálovej desiatky súťaže Gala Art Moves podľa výberu dramaturgov NDF. Prezentácia na festivale sa tak stane jedným z ocenení pre súťažiacich finalistov, bude možnosťou skonfrontovať svoj umelecký názor s umelcami, ktorí sú na scéne dlhšie, predstaviť sa inému typu publika. Počas 13. ročníka uvedú svoje krátke sóla Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík a Lukáš Zahy. Dúfame, že budú predznamenaním úspešnej kariéry týchto mladých tvorcov.

 

Program:

VRAŽDA – MALÁ KOMIKSOVÁ HISTORIE
Sólo: Jana Pocková (CZ)
Hudba: Aleš Březina: Fucking Weather Suite Buttoners, The Lie, Up and Down

FCB - FÉN CUKOR BAGANDŽE
Sólo: Silvia Sviteková (SK)

AKO NIKDY PREDTÝM
Sólo: Lukáš Zahy (SK)

PRE TEBA
Choreografia a interpretácia: Lukáš Bobalik (SK)
Voiceover: Judita Hansman
Text: Lukáš Bobalik, Vasko Popa

SHALAKHO
Sólo: Tina Afiyan Breiova (CZ)
Hudba: Franz Bdoyan

POKOJ Č. F44,81
Tvorivý tím: Monika Částková, Helena Ratajová (CZ)
Hudba: mix (Jakub Rataj)
Svetelný dizajn: Štěpán Hejzlar

 

Dátum a čas: 23. apríl 2018 o 19:00
Miesto: A4 - priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Predstavenie je súčasťou 13. ročníka festivalu súčasného tanca a pohybového divadla NU DANCE FEST 2018.

 

Foto: archív Moniky Částkovej a Heleny Ratajovej

FOTOGALÉRIA