SPÄŤ NA ARCHÍV

Debris Company: WOW! [Festival Nová dráma]

[Festival Nová dráma]

Samota ľudstva je premieňaná do čistej vizuálnosti pohybu, obrazu, hudby a všadeprítomného hlasu rozprávača alebo vševediacej entity, ktorá daný stav komentuje. Stav, v ktorom sa svet mení zo stvorenej civilizácie na civilizáciu stvoriteľskú.

Očarenie vesmírom, univerzom, fyzikálnymi javmi, na základe ktorých funguje svet, nebýva v súčasnosti každodennou záležitosťou. Práve fascinácia vecami, ktoré sa zdajú byť normálne a všedné, no sú základnou podmienkou nášho bytia, sa stala pre tvorcov určujúcim momentom. Vizuálne silná inscenácia, ktorá pracuje práve s esenciami vzniku života a jeho zákonitostí. Samota ľudstva je premieňaná do čistej vizuálnosti pohybu, obrazu, hudby a všadeprítomného hlasu rozprávača alebo vševediacej entity, ktorá daný stav komentuje. Stav, v ktorom sa svet mení zo stvorenej civilizácie na civilizáciu stvoriteľskú. Dvojica postáv – muž a žena – zosobňuje dva póly jedného sveta, v ktorých začínajú platiť pravidlá, ktoré si tvorí a prispôsobuje samotný človek. Inscenácia zachytáva neuveriteľné zmeny, ktoré svet zaznamenal pred stvorením človeka, a revolúciu, ktorú svet zaznamenal pri zrode ľudskej civilizácie. Človek ako súčasť stvorenstva sa hýbe v nemom obdive nad svetom, ktorý ho presahuje. Jeho naliehavá snaha stať sa nie pozorovateľom, ale strojcom celého mechanizmu, ho môže ťahať ku dnu. Znepokojivé otázky, na ktoré nepoznáme odpoveď, len cítime nutkanie si ich klásť.

Eugen Gindl: WOW!
Debris Company
KONCEPT A RÉŽIA Jozef Vlk 
TEXT Eugen Gindl 
HUDBA Jozef Vlk 
DRAMATURGIA Dáša Čiripová 
CHOREOGRAFIA Stanislava Vlčeková 
SCÉNOGRAFIA Ján Ptačin 
KOSTÝMY Katarína Holková 
VIDEO ART Alex Zelina 
WHISPERING Braňo Mosný 
HRAJÚ Peter Cseri, Stanislava Vlčeková 

Dĺžka predstavenia: 45 min.
English friendly

Dátum a čas: 14. máj 2018 o 19:00
Miesto: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Vstupné: €9,-

 

Foto: Juraj Chlpík a Katarína Križanovičová

FOTOGALÉRIA