SPÄŤ NA ARCHÍV

Hra na budúcnosť [Festival Nová dráma]

[Festival Nová dráma]

Performancia je subjektívnou generačnou výpoveďou etablovaných umeleckých tvorcov, ktorí sa potrebujú svojím spôsobom vyrovnať s vlastnou perspektívou do budúcnosti.

Slovenská tanečníčka a choreografka Petra Fornayová sa v rámci angažovanej polohy svojej tvorby pozrela tentoraz na problematiku neľahkej a komplikovanej budúcnosti. Predstavila perspektívy štyroch generačných príslušníkov z rôznych profesií umeleckej branže. Výtvarníčka Natália Okolicsányiová, režisér Ján Šimko, choreografka Petra Fornayová a dokumentarista Adam Hanuljak civilne komentujú svoj fiktívny beh životom. Sú performeri, ktorí referujú sami o sebe. Uplatňujú svoje reálne hranie s videoprojekciou na plátne, príp. rôznorodo reagujú na seba prostredníctvom rozhovorov, interakcií, príp. jednotlivých výpovedí na javisku. Performancia je subjektívnou generačnou výpoveďou etablovaných umeleckých tvorcov, ktorí sa potrebujú svojím spôsobom vyrovnať s vlastnou perspektívou do budúcnosti. Hneď v introdukcii si zvolia prostredníctvom dotazníkového elektronického formuláru druh svojej zastupujúcej profesie. Vzápätí sa striedavo riadia princípmi koordinovanej hry na javisku (najmä vďaka kombinácii ich živého vystúpenia a zvukových, príp. vizuálnych prostriedkov projektovaných na plátno). Vzniká napríklad zaujímavá kombinácia performancie živého aktéra s jeho obrazom na projekčnom plátne, príp. živého rozhovoru s reprodukovaným zvukom či vizuálnou (grafickou) projekciou, podporenou napr. tanečnými výstupmi a pod. Leitmotív takýchto hrových fragmentov je predovšetkým určitá obava vyplývajúca z toho, čo bude so svetom a s nami z perspektívy mnohých desivých prognóz. Na pozadí jednotlivých hrových realizácií aktérov neraz zaznie i konštantný strach z vlastnej pominuteľnosti ako univerzálnej ľudskej starosti.

Petra Fornayová a kol.: Hra na budúcnosť_Subjective Future
KONCEPT Petra Fornayová 
TVORBA A INTERPRETÁCIA Petra Fornayová, Adam Hanuljak, Natália Okolicsányiová, Ján Šimko 
VIZUÁLNY KONCEPT, REALIZÁCIA A SUPERVÍZIA VIZUÁLOV Boris Vitázek 
HUDBA Lucia Chuťková 
DRAMATURGIA Peter Šulej 
TECHNICKÁ RÉŽIA A SVETELNÝ DIZAJN Slavomír Šmálik 
OVERVOICE Lucia Hurajová 
PRODUKCIA AST

Dĺžka predstavenia: 55 min.

Dátum a čas: 16. máj 2018 o 16:30
Miesto: A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Vstupné: €7,- / €5,- (študenti)

 

Foto: Júlia Blažeková

FOTOGALÉRIA