SPÄŤ NA ARCHÍV

Neskorý zber: O ako Schlemmer (Reloaded)

Predstavenie voľne inšpirované hnutím Bauhaus a jedným z jeho predstaviteľov Oskarom Schlemmerom. Myšlienky z jeho knihy "Idealist der Form", úzka spojitosť s priestorom a jeho základnými štruktúrami, rovnako ako hra a pravidlá sa stali základom predstavenia. Funkčnosť vyjadrená autonómnosťou pohybových obrazov zdieľajúcich rovnaký priestor a čas. Spúšťačom a zmyslom je hra so svojimi pravidlami a možnosťami, ktoré pravidlá nevymedzujú. Základným vzťahom je prepojenie medzi praktickým až pragmatickým vnímaním sveta a emotívnou neuchopiteľnosťou, ich vzájomné obohacovanie a vytváranie predpokladu ľudskosti. Niečo podobné ako keď navaríte večeru a zasadnete k stolu kde počas jedla rozoberáte s dcérkou zmysel všetkého. A jedlo ovplyvňuje tempo rozhovoru, dáva mu chuť a vôňu....a stáva sa súčasťou myšlienky. 

O priestore / O zákonoch okolitého kubického priestoru / O pohybujúcej sa architektúre / O funkčných zákonoch ľudského tela / O kĺbovej bábke / O pohybových zákonoch ľudského tela v priestore / O technickom organizme / O tanci / O metafyzických výrazových formách ako symbolike ľudského tela ... 

Minulosť a budúcnosť vytvára priestor, spolu so svetlom a tieňmi. Prítomnosť sa deje... teraz. Takže už zostáva vytvoriť: Divadlo
– abstraktne – formálne a farebné
– statické, dynamické a elektrické
– gymnastické, akrobatické a burleskné
– vážne, patetické a monumentálne
– politické, filozofické a metafyzické 

Predstavenie je prezentované pod hlavičkou zoskupenia Neskorý zber, ktorého zakladateľmi sú štyria zrelí tanečníci a choreografi Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček a Anna Sedlačková. Neskorý zber je platforma, na ktorej sa môžu stretávať umelci z rôznych spriaznených médií. Spolu tvoriť, vymieňať si informácie, skúmať nové témy, skúmať staré témy novými spôsobmi, vzdelávať seba i ostatných, ponúkať divákom na Slovensku a v zahraničí kvalitnú a progresívnu prácu. 

Predstavenie malo svoju premiéru na otváracom dni festivalu NU DANCE FEST v Bratislave 7. Novembra 2013. Odvtedy bolo prezentované okrem slovenských scén i na medzinárodnom festivale TANZ SCHRITT WEISE v Grázi, hosťovalo v Národní Galérii Praha (Veletržní palác) v rámci festivalu HYBAJ HO!, v Brne ako súčasť festivalu Na třikrát a v Náchode v Galérii výtvarného umenia. 

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Predstavenie vzniklo vďaka podpore Ministerstva Kultúry SR, Asociácii súčasného tanca, ANASOFT APR s.r.o.

Koncept, réžia: Monika Čertezni 
Tanec: Monika Čertezni, Daniel Raček, Anna Sedlačková
Video, kamera, editing: Martin Piterka
Hudba: Martin Burlas
Dĺžka: približne 40 minút

Dátum a čas: 10. máj 2018 o 18.00
Miesto konania: Východoslovenská Galéria, Košice
Vstup voľný

Facebooková udalosť

FOTOGALÉRIA