SPÄŤ NA ARCHÍV

Tanečné predstavenie Zámerné čakanie

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2018 v Galérii UMELKA uvádza Neskorý zber adaptáciu tanečného predstavenia

Z Á M E R N É    Č A K A N I E

Zámerné čakanie je vytvorené ako sled obrazov dotýkajúcich sa tém - intimita, ženskosť, čakanie, rešpekt, iritácia, osamelosť. Ich jednotiacim prvkom je spodný prúd – basso continuo – tiahnuci sa celým predstavením. Odráža vzťahy medzi nami a aj samých k sebe. Scény sú sledom otázok a odpovede môže divák hľadať a nachádzať práve v spomínanom spodnom prúde, ktorý je akýmsi šepotom – ak chcete počuť, musíte načúvať.

Dramaturgia predstavenia, ktorá vyplynula z logiky procesu, akceptuje silu a vnútornú inakosť skupiny. Vytvára, ovplyvňuje a zároveň reaguje na vnútornú dynamiku predstavenia a môžeme ju označiť pojmom organická dramaturgia. Interpretmi a autormi sú zrelí tanečníci a choreografi, ktorí s odvahou a pokorou vstupujú do dialógu tímovej spolupráce „šéfov“. Ambíciou predstavenia je komunikovať s divákom o aktuálnych témach. Tanečník v strednom veku, je len zriedkavo vnímaný ako perspektívny a atraktívny. Čo je paradoxné, keďže práve vtedy je schopný si sformulovať otázky a vďaka skúsenostiam ponúknuť možnosti odpovedí bez obmedzení. Myslíme si tiež, že je utajeným faktom naša schopnosť mať ešte stále sny a to aj napriek skepse a únave, ktorú stredný vek prináša.

Koncept: Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček, Anna Sedlačková
Tanec: Monika Čertezni, Emil Leeger, Nikoleta Rafaelisová, Daniel Raček, Anna Sedlačková, Katarína Vlniešková
Hudba: Martin Burlas
Kostýmy: Eva Rácová
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Foto a grafický dizajn: Vlado Holina
Dĺžka predstavenia: približne 50 minút

Dátum a čas: 19. máj 2018 o 21:00
Miesto: Slovenská výtvarná únia - Galéria Umelka, Bratislava

Facebooková udalosť

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Predstavenie vzniklo v produkcii Verbunk, s.r.o. a podporili ho Ministerstvo kultúry SR, Literárny fond, ANASOFT APR, s.r.o., VŠMU v Bratislave.

VSTUPNÉ podľa pravidiel podujatia Noc múzeí a galérií 2018

FOTOGALÉRIA