SPÄŤ NA ARCHÍV

Kristína Chmelíková, Jaro Viňarský: YAW [festival Kiosk]

fyzicko-audio-vizuálna atrakcia

 

Multimediálne autorské dielo, ktoré tvorí audiovizuálno – pohybová performance, pričom jednotlivé časti tvoria kompaktné celky a sú uvádzané aj samostatne. Princíp vychýlenia sa stal kľúčovým pojmom pre vizuálne, zvukové aj pohybové spracovanie. Akýkoľvek moment s potenciálom aktívnej konfrontácie s niečím, čo je odlišné, iné alebo zdanlivo cudzie, sa môže stať aktom vlastného vychýlenia, pohyb umožňujúci pozitívnu zmenu vnímania.


Dielo je umeleckou simuláciou pohybu vychýlenia – v tele, obraze a zvuku. Zvukové vychýlenie narába s vytváraním živých nahrávok z prostredia divadla a foyer, ktoré sa následne spracovávajú a vrstvia a sú dopĺňané noisovými harmonickými a rytmickými vrstvami. Vizuálne spracovanie je založené na šiestich projekčných plochách, ktorých kompozícia evokuje vyosenie celého obrazu a miesta. Pohybový materiál pracuje s balansom a jeho stratou, s presahmi medzi zvukom a obrazom a tak spolu vytvárajú ucelený a kompaktný divadelný obraz vychýlenia.
Akýkoľvek moment s potenciálom aktívnej konfrontácie s niečím, čo je odlišné, iné alebo zdanlivo cudzie, sa môže stať aktom vlastného vychýlenia – pohyb umožňujúci pozitívnu zmenu vnímania. Naša fyzicko-audio-vizuálna atrakcia je umeleckou simuláciou pohybu vychýlenia – v tele, obraze a zvuku. Vychýliť sa s nami môžete dvomi navzájom previazanými spôsobmi – cez inštaláciu a performance.
 

Vytvorili: Jaro Viňarský, Kristína Chmelíková, Milan Slama, Jakub Pišek
Teaser a grafický dizajn: Jaroslav Scholtz
Kostým: Pernowka Manufaktura

 

Dátum a čas: 26. júl 2018 o 15:30
a 26. júl 2018 o 20:30
Miesto: Kiosk 1, Stanica Žilina-Záriečie

 

Kiosk WEB

FOTOGALÉRIA