sk/en
close

Tu a Teraz #4

Posledný zo štyroch víkendových workshopov cyklu Tu a Teraz Jara Viňarského.

 

Tento workshopový cyklus je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu plného vedomia. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe. V takomto stave "360 stupňovej" prítomnosti sa náš tanec stáva prostriedkom zdieľania a komunikácie.

V centre This Very Moment je praktikovanie štyroch dynamických telesných pozícii - ležanie, sedenie, státie a chodenie - tento jednoduchý sled pozícií súvisiaci s vývojom človeka je aj nástrojom pre prácu s telom, pohybom a prostriedkom k poznávaniu vlastného pohybového jazyka vedúcemu k vytváraniu tanca - k tancovaniu. Každý jednotlivý víkend sa budeme venovať jednej s pozícií, preto je možné absolvovať víkendy aj jednotlivo ako uzavreté celky, ale každopádne odporúčame prihlásiť sa na celý cyklus.

Predchádzajúce tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

Termíny:

15. - 17.9. 2017 / ležanie
20. - 22.10. 2017 / sedenie
10. - 12.11. 2017 / státie
15. - 17.12. 2017 / chodenie

Kapacita je obmedzená!

DEAD-LINE prihlasovania: 03.09.2017

Viac info: https://www.facebook.com/events/841604282664603/
http://physicalarts-sk.com/this-very-moment-1

Dátum: 15.12.2017

Čas: 17:00

Miesto: Akadémia pohybu Tu a Teraz

Mesto: Žilina