SPÄŤ NA ARCHÍV

Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU / Andrej Petrovič: Dôvera & Cítiť (ne)viditeľné [premiéra]

Študenti Katedry tanečnej tvorby sa predstavia v dvoch nových projektoch:
 

18:30 v parku na Svoradovej ulici

Cítiť (ne)viditeľné

Site-specific predstavenie vzniklo ako výsledok choreografického výskumu Marty Polákovej v spolupráci so študentmi KTT. Hlavnou témou výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií R. Labana, avšak práca v exteriéri bohato stimulovala aj skúmanie ďalších performatívnych elementov, najmä rozšírenie či limitovanie zmyslového vnímania, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje bytie v tele a následne tanec v danom priestore.

Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Michal Toman, Lukáš Záhorák, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová


Naštudovanie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

 

19:00 v Divadle DF Lab na Svoradovej 4 

Dôvera

Choreografia: Andrej Petrovič – hosťujúci choreograf
Dramaturgia: Kateřina Quisová – študentka DF VŠMU
Hudba: Barbora Tomášková – študentka HTF VŠMU
Scénografia a kostýmy: Terézia Kosová a Anna Revická
Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Lukáš Záhorák, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová

Predstavenie skúma základný element medziľudských vzťahov. Dôvera je spojením viery a rizika, pretože sa vždy vzťahuje k budúcnosti. Je to stávka s neistým výsledkom. Prostriedkami súčasnej pohybovej reči choreografia tlmočí budovanie a strácanie dôvery interpersonálnej či systémovej, rovnako ako sebadôvery a dotýka sa aj témy manipulácie.

Vznik predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Podujatie na facebooku

FOTOGALÉRIA