SPÄŤ NA ARCHÍV

Marta Poláková a študenti VŠMU: Cítiť (ne)viditeľné

Site-specific predstavenie vzniklo ako výsledok môjho choreografického výskumu v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Hlavnou témou výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií Rudolfa Labana. Práca v parku bohato stimulovala aj skúmanie ďalších performatívnych prvkov, najmä rozšírenie zmyslového vnímania jeho zámerným limitovaním, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo prežitok v tele (cítenie toho, čo sa deje v prítomnom okamihu tu a teraz) a následne tanec v danom priestore s jeho osobitou atmosférou.


Tanec: Viktória Komolíková, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Michal Toman, Lukáš Záhorák
Hudba: Barbora Tomášková

Naštudovanie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA