SPÄŤ NA ARCHÍV

Beeing flow vo vzájomnom kontakte - pokročilí

Beeing flow vo vzájomnom kontakte je v poradí tretí kurz plný skúmania, vnímavej práce a experimentovania s telom a pohybom cez koncept beeing flow. Počas kurzu sa bližšie ponoríme do témy dotyku a vzájomného kontaktu, ktorý nám vďaka citlivej a vedomej práci dokáže poskytnúť informácie, skúsenosti a zážitky, ktoré dokážeme vnímať len v partnerskej alebo skupinovej práci. 

Budeme sa inšpirovať anatómiou tela, kontaktnou improvizáciou, somatickou prácou či konceptom autentického pohybu, ktorý pracuje hlavne s pomalou a hĺbkovou prácou vo dvojici. Dotyk, to je vzájomné zdieľanie, podpora, či zdroj novej inšpirácie k pohybu. Dotyk, ktorý je citlivý, hravý, terapeutický, vzájomný a tvorivý. 

Počas štiestich stretnutí sa postupne budeme venovať konkrétnym témam vzájomného kontaktu v skupinovej i samostatnej práci. Kľúčovým slovom ostáva hravý, spontánny, vnímavý a zvedavý tanec každého z nás. 

Kurz je pre komplexnosť témy určený účastníkom, ktorí absolvovali minimálne jeden z kurzov Beeing flow. (Beeing flow vol I. alebo Beeing flow s hudbou, hlasom, zvukom a tichom)

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.
Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.
Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať. 

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí naplňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší - to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.=======
KDE: Yoga House
KEDY: 9.11. - 14.12. 2018 (vždy v piatok), 6 lekcií
ČAS: 20:15 - 21:45
LEKTOR: Eva Priečková 
CENA: €48,- eur/ €40,- [Early Birds - zvýhodnená cena do 1.10.2018]
=======EVA PRIEČKOVÁ 
Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu.
V roku 2015 som ukončila magisterský stupeň na VŠMU v Bratislave výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Ďalej moje kroky viedli do Prahy, kde som viedla pravidelné hodiny súčasného tanca v priestore Pohled Pracoviště, ktoré sa stalo mojim rezidenčným miestom na zdieľanie, výskum a tvorbu.
Naposledy som absolvovala trojmesašné vzdelávanie Smash v Berlíne zamerané na fyzickú performance, ktoré mi pomohlo znovu definovať tanec a pohyb v každodennom aj umeleckom živote. Za dôležité považujem najmä spolupráce v občianskom združení mimoOs, stretnutia s Petrom Šavelom, Yuri Korecom, Martou Polákovou, Zuzkou Žabkovou, Ankou Sedláčkovou, Tomášom Procházkom, Mariou Scaroni, Sonjou Pregrad a s ľudmi, ktorí úprimne zdieľajú svoje umenie.

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje.
 

Podujatie na facebooku

FOTOGALÉRIA