SPÄŤ NA ARCHÍV

SKOK!: WORKSHOW #22: Telo ako nástroj

Telo ako nástroj 
Milan Kozánek, Andrej Kalinka

Intenzívny víkendový workshop vedený skúsenými umelcami Milanom Kozánkom z Tanečnej spoločnosti Artyci a Andrejom Kalinkom z umeleckého zoskupenia Med a prach. Workshop je určený pre hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl. 
Telo je východiskom a vstupnou bránou k umeleckých zručnostiam a tvorivým zdrojom každého umelca, rovnako herca, tanečníka ako aj hudobníka alebo výtvarníka. Telo teda bude prvotným predmetom skúmania. 
Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Cez praktické cvičenia kde sa zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky budeme ďalej pracovať s rytmom v rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ v komplementárnom umení. budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka.
 

Termín:
17.-18. november 2018

Harmonogram:
Sobota 10,00 -12,30 obedna pauza 14,00 – 17,00
Nedela 9,30 -12,00 obedna pauza 13,30 – 16,00 

 

Milan Kozánek je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Od ukončenia štúdia pôsobí ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca. Vytvoril si vlastný pedagogický prístup a systém po viac ako dvadsiatich rokoch výskumu a pedagogickej práce na inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP - School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, University of Calgary /Canada. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Pre ňu vytvorili 14 tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko, Čína...). Od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Milan bol súčasťou mnohých divadelných výskumných projektov s divadelnými umelcami z umeleckých zoskupení ako Studio Matejka /PL, Teatr Piesn Kozla /PL), Res Ratio Network /GR), Med a prach /SK).


Účastnícky poplatok: 70€ / 50€ (dospelí / študenti, inak znevýhodnení)
Ďakujeme za váš záujem. Kapacita workshpu je naplnená.
Deadline na prihlasovanie: 5.11.2018
Počet miest je limitovaný!​​​​​​​
Kontakt: skok.info@physicalarts-sk.com

 

Podujatie na facebooku

Uvádza SKOK! v rámci projektu O umení tela: "Nebojme sa tanca!".
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA