SPÄŤ NA ARCHÍV

Silvia Sviteková a Viktória Decko Horňanová: Conrete yet indefinite

„O nás bude perfo.” Napísala jedna pošahaná švagriná tej druhej.
„Mohla by si skicovať. Kresliť línie. Zaznamenávať plynule meniaci sa pohyb. Nech zachytíme to, čo sa mení, tvrdne, rozpadáva sa.( a znova sa mení. Nemení farbu ani chuť.) Ten neustály pohyb v priestore, vývin vzťahov, medzi objektami.”


A často aj medzi nami. 
Hľadanie a vytváranie tvarov, ktoré podliehajú samorozpadu v líniách skice, v líniách času a uhlov pohľadu. S telom aj bez tela, s duchom dušou aj bedzducho. Spolu aj od seba. Dva simultánne deje, fungujúce oddelene aj spolu. Jedno aj druhé v celku, ktorý prebieha ako mimovoľný dej, s možnosťou trvania donekonečna. Neustále sa meniť a ustaľovať sa. Až dokým sa nekončiaca zmena a jej pokus o archivovanie nebudú javiť ako niečo stále, akýsi vlastný spôsob fungovania. Nakoľko je to o nás a nakoľko o betóne?

Viktória Decko Horňanová je momentálne študentkou 5. ročníka Grafiky a iných médii na VŠVU v Bratislave, hoci bakalárske štúdium ukončila v odbore dizajn (Poznaň, PL/ Ramat Gan, IL).Jej tvorba bola prezentovaná na viacerých slovenských i zahraničných platformách. Medzi najaktuálnejšie verejné prezentácie patrí autorská výstava Dizajn, hlavu hore!/ Cheer up, design!, ktorá sa konala v kultúrnom centre Červená Studňa - Nad Tým v Banskej Štiavnici.

Silvia Sviteková je študentkou tretieho ročníka Tanečného divadla a performancie na VŠMU v Bratislave. Je členkou občianskych združení PlaST a mimo os. Vrámci školy aj mimo nej pracovala na rôznych projektoch s Debris company, Andejom Petrovičom, Francescou Zacchariou a Martou Polákovou, Yurim Korcom, Tomášom Prochádzkom, Emilom Leegerom. Vystúpila na slovenských aj zahraničných festivaloch, Nová dráma 2018, Nu dance fest, Kiosk, Share, Tanečno, Protéza, Divné veci, Bratislava Design week. Spolu s Viktóriou už niekoľko krát spolupracovali na site-specific performanciách v bystrickom Kine v bazéne, Tok 2015, kreCHkosť 2017, Večer pre bazén 2018.

Galéria ABC na Baštovej ulici v Bratislave vznikla ako multifunkčný priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, zameraný najmä na mladé umenie. Ide o spoločný projekt ľudí, stojacich za Roman Fecik Gallery a DOT. Contemporary Art Gallery. Názov odkazuje k trojslovnému spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom je približovať súčasné mladé umenie stále širšiemu publiku a zároveň vyhovieť vysokým nárokom odbornej verejnosti.
 

Dátum a čas: 20. november 2018 o 18:00
Miesto: Galéria ABC, Bratislava
Vstup voľný

Podujatie na facebooku

FOTOGALÉRIA