SPÄŤ NA ARCHÍV

Neskorý zber: Zámerné čakanie

Neskorý zber uvádza: Z Á M E R N É   Č A K A N I E
 

Zámerné čakanie je vytvorené ako sled obrazov dotýkajúcich sa tém - intimita, ženskosť, čakanie, rešpekt, iritácia, osamelosť. Ich jednotiacim prvkom je spodný prúd – basso continuo – tiahnuci sa celým predstavením. Odráža vzťahy medzi nami a aj samých k sebe. Scény sú sledom otázok a odpovede môže divák hľadať a nachádzať práve v spomínanom spodnom prúde, ktorý je akýmsi šepotom – ak chcete počuť, musíte načúvať.

 

Koncept: Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček, Anna Sedlačková
Tanec: Monika Čertezni, Daniel Raček, Anna Sedlačková, Katarína Vlniešková
Hudba: Martin Burlas
Kostýmy: Eva Rácová
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Foto a grafický dizajn: Vlado Holina


Dramaturgia predstavenia, ktorá vyplynula z logiky procesu, akceptuje silu a vnútornú inakosť skupiny. Vytvára, ovplyvňuje a zároveň reaguje na vnútornú dynamiku predstavenia a môžeme ju označiť pojmom organická dramaturgia. Interpretmi a autormi sú zrelí tanečníci a choreografi, ktorí s odvahou a pokorou vstupujú do dialógu tímovej spolupráce „šéfov“. Ambíciou predstavenia je komunikovať s divákom o aktuálnych témach. Tanečník v strednom veku, je len zriedkavo vnímaný ako perspektívny a atraktívny. Čo je paradoxné, keďže práve vtedy je schopný si sformulovať otázky a vďaka skúsenostiam ponúknuť možnosti odpovedí bez obmedzení. Myslíme si tiež, že je utajeným faktom naša schopnosť mať ešte stále sny a to aj napriek skepse a únave, ktorú stredný vek prináša.

 

Dátum a čas: 9. december 2018 o 18:00
Miesto: Stará Vodáreň, Nitra
Vstupné: €5,- / €3 ,-

Podujatie na facebooku


Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.
Kontaktná osoba: Dano Raček - 0903 923 231

FOTOGALÉRIA