SPÄŤ NA ARCHÍV

Debris company: Dolcissime Sirene

Tanečno-divadelné predstavenie dolcissime sirene / svadba vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho Intermedi da la Pelegrina, libreta, zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu, režisérom a organizátorom - grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti svadby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v divadelno-hudobnej forme.

 

choreografia: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
účinkujú: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková 
réžia: Jozef Vlk 
hudba a koncept: Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk
kostýmy: Marija Havran 
svetelný dizajn: Jozef Vlk
produkcia: Martina Širáňová


Dobovým posolstvom diela la Pelegrina z roku 1589 bolo pôvodne ohlásenie návratu zlatého veku ako signálu pre návrat radosti a životného optimizmu - symbolického východiska z klietky temného stredoveku. Rešpektovanie tejto významnej rituálnej ceremónie nám poslúžilo k príprave a vytváraniu neobvyklej inscenácie pre krátky okamih oslavy života, hry o hodnotách, pochybnostiach, detailoch, úvahách o individualite, láske, morálke, realite a idealizme. Akt oslavy svadby rodín Medici a di Lorena je v našom prípade spojený so subjektívnym pohľadom protagonistov na svadbu, ktorá vstúpila do dejín tak, ako ktorákoľvek z iných kampaní pojednávajúcich o boji o moc – na túto udalosť sa pozeráme z uhla, ktorý pranieruje zveličovanie histórie a dogmatické posolstvá zaznamenávajúce tieto okamihy. 

Hra je úvahou o spochybnení snahy dejín a ich politického kontextu strhnúť pozornosť na "veľkých protagonistov" - ako reprezentantov a definovateľov pravdy. O tom, že pravda dozrieva v každom jednotlivcovi nezávisle nevynútená okolnosťami, možno aj nikdy nezaznamenaná. V určitom zmysle vždy subjektívna, s vlastnou zodpovednosťou. Oslava napr. konca stredoveku ako apoteózy boja dobra so zlom sa ukazuje ako adekvátna. Ale boj dobra so zlom bol vždy len zápasom individuality/jednotlivca vo svojom vnútri. Politika a boj o politickú moc sa k tejto vojne môže len priblížiť ale nikdy sa nemôžu stať jej subtílnou súčasťou. 

Autori hudby – Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk vytvorili na základe Rinucciniho poézie dekonštruktívnou metódou niekoľko skladieb, a keďže nikdy nepočuli stredoveký hudobný výklad Giovanniho De Bardi a ďalších zúčastnených skladateľov, vzniklo niečo na spôsob aleatórneho chápania východiskového textu.

 

Dátum a čas: 7. december 2018 o 18:00
Miesto: Liptovské divadlo tanca, Liptovský Mikuláš
Podujatie na facebooku


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA