SPÄŤ NA ARCHÍV

Pohybový workshop k predstaveniu Bodies in trouble

Pohybový workshop k predstaveniu Bodies in trouble bude slúžiť na priblíženie pohybových princípov a zadaní využívaných počas tvorby predstavenia. Hľadanie akejsi fyzickej empatie cez dotyk a vzájomný kontakt. Citlivé počúvanie hudby a vyladenie sa smerom ku kontemplatívnosti alebo naopak bizarnosti spojenej s výberom hudobných skladateliek stojacich na pomyselnej periférií. Voľné ponáranie sa do asociácií, imaginácií a ich prepájanie s fyzikalitou tela.

Workshop bude slúžiť ako mapa/návod/naladenie sa k vzniku pohybového predstavenia. Potenciálny divák si tak má možnosť vybrať a zúčastniť sa workshopu a tak pristúpiť k predstaveniu s istou fyzickou skúsenosťou a zážitkom.

Workshop k predstaveniu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


=====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 16.12.2018 (nedeľa)
ČAS : 15:30 – 18:00 
LEKTORKY: Eva Priečková a Zuzana Žabková
CENA: €10,-  (pre účastníkov kurzu Beeing flow grátis)
=====
 

EVA PRIEČKOVÁ a ZUZANA ŽABKOVÁ
Spolupracujú na pravidelnej báze už od roku 2012. Odvtedy si prešli cestu dlhých improvizácií, grafických partitúr, site- specific predstavení, tancovania v rozhlase, v kaviarni Slávia, v galériách, experimentovania a uvažovania nad tancom a pohybom v súčasnom kontexte. Dokážu sa ponárať v bizarných imaginárnych svetoch vytvorených z diek, karimatiek a čímkoľvek momentálne prítomným na sále alebo si pustia obľúbené skladby a praktikujú tzv. „tanečky“. V roku 2018 sa stretávajú a vytvárajú svet Bodies in trouble.

 

Podujatie na facebooku

FOTOGALÉRIA