sk/en
close

Dancing Qigong_MERIDIAN FLOW

23–27.10.2017: Intenzívny workshop so Zunou a Milanom zameraný na prácu s tokmi energie. 

Workshop „Meridian Flow“ je zameraný na nové prístupy a uhly pohľadu na to, ako môže performatívny umelec pracovať s telom. Ide o vedomú prácu s energiou a kostrovou štruktúrou, obohatenú o logiku toku energie čchi v meridiánoch. Zaktivizovanie energie v určitej meridiánovej dráhe môže byť impulzom na objavovanie nových pohybových možností a fyzických prepojení, ale aj nových kvalít pre pohyb, či tanec. Tieto neobvyklé súvislosti tela generujú nové prepojenia medzi jednotlivými časťami tela. Vedomá práca s meridiánmi má zároveň veľký vplyv na zdravie a preto ponúka zdravší prístup profesionálnych umelcov k svojmu telu a k svojej profesii a môže byť inšpiráciou v kreatívnej práci, ale aj v životnom štýle.  

 

- zaktivizovanie a rozprúdenie vitálnej energie čchi v tele a precvičovanie jej vedomého nasmerovania do rôznych úrovní tela 
- oboznámenie sa so základnými meridiánmi a ich lokalizáciou, prepojenie s orgánmi a štruktúrami tela (študenti dostanú mapy meridiánov)
- meridiánový ozdravný qigong (čchi-kung)
- objavovanie nových pohybových možností s využitím meridiánových dráh
- porozumenie rotácie kĺbových centier, práca s 19 pohybovými centrami
- objavovanie fyziodynamiky tela, prirodzenej sily a fyzikality tela v pohybe, efektívneho vynaloženia sily do pohybu, akcie, pripravenosti rýchlo a jasne zareagovať na vonkajší podnet
- vedomá práca s hlavnými fyzickými a energetickými centrami, tzv. tantchienmi

Cena:
159,- € (kurzovné) Early Bird do 22.9. 2017 
178,- € (kurzovné) Regular

Miesto: DPOH Gorkého 17, Bratislava (služobný vchod do DPOH), 4 posch., sála č. 407

Rozvrh:
pondelok – piatok [23. - 27. októbra 2017]
9:30 – 12:30: ranný meridiánový qigong transformovaný do dancing qigongu
14:00 – 17:00: improvizácie, kompozície s témou toku čchi v meridiánoch


Kontakt a prihlášky:
Prosím posielajte CV a motivačný list na túto adresu artyci@artyci.com
Viac info: www.dancingqigong.weebly.com

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1018826168260186/

Dátum: 23.10.2017

Čas: 09:30

Miesto: DPOH

Mesto: Bratislava