sk/en
close

Laban Atelier Bratislava: Akreditované vzdelávanie pre tanečných pedagógov

Labanov Ateliér Bratislava ponúka v roku 2019 dva intenzívne, akreditované vzdelávacie programy pre tanečných pedagógov.


16. – 17. marca a 30. marca 2019
TECHNIKA A KREATIVITA
(Kreatívny prístup k výučbe techník moderného/súčasného tanca)
Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Miroslava Stašková, ArtD.

31. marca a 13. – 14. apríla 2019
TELO V PRIESTORE
(Využitie Labanových priestorových konceptov v tanečnej technike a choreografii)
Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Mgr. art. Lukáš Bobalik


Oba programy sú zamerané na získanie nových praktických skúseností a teoretických poznatkov o kreatívnom prístupe vo výučbe moderného / súčasného tanca. Našim cieľom je stimulovať tvorivé kompetencie učiteľov tak, aby mohli obohatiť svoju výučbu o nové nápady a neobvyklé riešenia.


Viac informácií o programoch nájdete TU
 

Podujatie na facebooku

Dátum: 16.03.2019

Čas: 09:00

Miesto: XOANA

Mesto: Prievidza