sk/en
close

Jaro Viňarský: The Touch of the Open [KRE:Π 2019]

THE TOUCH OF THE OPEN (TOTO) je širšie stavané dielo s rovnomenným názvom, ktoré sa procesuálne odvíja pred zrakom divákov. Jaro Viňarský ho ako work in progress predstavil na festivaloch Kiosk a Tanec Praha ako kontinuálne sa rozvíjajúce a procesuálne orientované dielo, nie umelecký produkt s ustálenou podobou. Platí to najmä pre jeho úvodnú kapitolu exposition.

Na začiatku vzniku stal záujem o filozofické dielo Jean-Luc Nancyho so zameraním sa na jeho dekonštrukciu kresťanstva, problematiku karteziánskeho oddelenia tela a mysle a jeho dopad na myslenie a bytie západného človeka. Postupne do diela preniká iná téma a to najmä záujem o komunitný typ tvorby a prezentácie diela.

Kľúčom k participácii na exposition / THE TOUCH OF THE OPEN je nasledovať vlastnú prirodzenú odozvu na tajomstvo prepojenosti. Zároveň tým podrýva myšlienku autorstva alebo umeleckého vlastníctva, existenciu pevných hraníc intimity a pripúšta krízu, alebo vyprázdnenie, ako možnú fázu procesu.

 

Koncept: Jaro Viňarský
Vytvárané v spolupráci s: Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Simona Gottierová, Katarína Ďuricová, Christian Frederickson
V spolupráci s umelcami: Zdenka Brungot Svíteková, Nela Kornetová, Lea Kukovičič, Marek Menšík, Martin Talaga, Kamil Mihalov, Matthew Rogers, Geoffrey Boissy and Yücel Durdu
Choreografická citácia: Palissimo / Endangered Pieces (2013)
Vytvorili: Pavel Zuštiak, Jaro Viňarský, Matthew Rogers
Produkcia: SKOK! o.z.
Koprodukcia: REZI.DANCE v lese z.s. (Komařice, CZ), Zō centro culture contemporanee (Catania, IT), Divadlo Pôtoň (Bátovce, SK), Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec (Praha, CZ)
Foto: Archive SKOK! o.z, Robert Flynt, Martin Mulík

 

Dátum a čas: 6. september 2019 o 18:30
Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Vstupné: €5,- / €3,-

Podujatie na facebooku

Dátum: 06.09.2019

Čas: 19:00

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Mesto: Banská Bystrica