sk/en
close

Horse (TW): FreeSteps - Body Scenes [Bratislava v pohybe 2019]

Festival Bratislava v pohybe uvádza Horse (TW): FreeSteps – Body Scenes (2017)

 

Choreografia: SU Wei-Chia
Zvuk: Yannick Dauby
Svetlá: LIU Chia-Ming
Tancujú: CHEN Wu-Kang, FANG Yu-Ting

 

FreeSteps je desaťročný projekt, ktorý SU Wei-Chia inicioval v roku 2013. Projekt si kladie za cieľ skúmanie najprimitívnejšej povahy a znova objavovanie možností tanca. VoFreeSteps, SU Wei-Chia prichádza s konceptom, že choreografia môže byť jednoducho a perzistentne orientovaná na telo, najmä v dnešnom svete. Wei-Chia postupne odhaľuje jednotlivé vrstvy telesnej charakteristiky a textúry v rámci daných obmedzení – pričom často sa predchádzajúce FreeStepsneopakujú. Vyžaduje to veľa času a niekedy ide o dlhý vzťah Wei-Chiu a tanečníka, kým sa podarí sformovať, vymasírovať, vycizelovať pohyby a fyzikaltu. Predstavenie bolo uvedené na TIFA Taiwan International Arts Festival 2017, Experimental Theatre, Taipei a v National Taichung Theater, Shenzhen v novembri 2017.

 

HORSE
Hľadanie krokov v extáze radosti. Logom súboru Horse je čínsky znak tvorený troma koňmi, symbolizujúci silnú motiváciu a explozívnu energiu. Od svojho vzniku v decembri 2004 si súbor vytvoril špecifický profil krehkého pohybu a neobmedzenej kreativity. Vďaka jedinečnému štýlu založenom na spolupráci presahujú aktuálne produkcie rámec bežných javiskových predstavení. Umelecké krédo súboru je poskytovať platformu pre kreatívnu prezentáciu taiwanských tanečných umelcov. Pravidelným uvádzaním diel taiwanských choreografov a spoluprácou so zahraničnými tvorcami, ktorí vytvárajú choreografie priamo pre súbor vytvára HORSE živnú pôdu pre vzájomnú stimuláciu a vznik repertoáru ktorý je premenlivý a žánrovo rozmanitý.

Nezaťažené a nekonvenčné predstavenie prináša úplne nový choreografický jazyk. Svojou inovatívnou formou aj konceptom otvára nové perspektívy súčasného tanca…
Riaditeľ súboru: SU Wei-Chia; umelecký vedúci CHEN Wu-Kang; producent HUANG Wen

 

Wei-Chia sa narodil v Kaohsiungu. Absolvoval Národnú akadémiu umení a počas štúdia sa inšpiroval dielom profesora Su-Fen Wu. Je spoluzakladateľom súboru HORSE, ako autor, spoluator a tanečník sa podieľal na inscenáciách M_dans,Stairs,Velocity (Cena za performatívne umenie na 6. cenách Taishin Arts Awards), Bones, Growing Up,M_Dans 2010, I, Successor I, II, III, 2 Men (1. miesto Kurt-Joos-Preis 2013), 3 Men on a HORSE, a Play dead. Na pozvanie významného amerického choreografa Eliota Fielda bol Wei-Chia členom Fieldovho súboru (2009 – 2013). V tom období priamo pre neho vznikla choreografia Zeppo: an Intermission in 3 Acts (Zeppo, prestávka v 3. dejstvách). V roku 2016 bol rezidentným umelcom v NTCH. Svoju choreografickú tvorbu začal Wei-Chia na sérii FreeSteps koncom roku 2013. Táto tvorba stále pokračuje. Na festivale Avignon CDC- Les Hivernales boli FreeStepsvyzdvihované za „sériu šokov, ktoré ženú predstavivosť do temných a lahodných hĺbok“.

 

Dátum a čas: 1. október 2019 o 20:00
Miesto: A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Dátum: 01.10.2019

Čas: 20:00

Miesto: A4 - priestor súčasnej kultúry

Mesto: Bratislava