sk/en
close

GATE TO GATE č. 2 - Lukáš Bobalik [Bratislava v pohybe 2019]

SITE SPECIFIC PREDSTAVENIE V ULICIACH STARÉHO MESTA

Site-specific projekty tanečných a výtvarných umelcov si medzi publikom získavajú stále väčšiu obľubu. Dôvodom je i to, že umelcom i divákom poskytujú možnosť bezprostrednej interakcie, typ zážitku, ktorý je výnimočný. Gate to Gate nadväzuje na sériu úspešných projektov festivalu, ktoré sa v uliciach Bratislavy stali už tradíciou. Inšpirovaní reálnymi miestami, ale i príbehmi s nimi spojenými sa umelci vnoria do živého tempa mesta a ruchu ulice.

Mestské opevnenie vymedzovalo, ochraňovalo, zaručovalo bezpečnosť a ochranu mesta. Za jeho bránami sa odohrávali rôzne udalosti a príbehy, po ktorých ostali zhmotnené objekty, alebo sa zachovali len ústnym tradovaním. Umelci mali možnosť siahnuť do histórie, alebo sa inšpirovať miestami a atmosférou na trase medzi dvoma mestskými bránami, ktoré ohraničia ich tanec. Výzvou je zvládnuť vytýčenú trasu, či vyrovnať sa s rôznymi nepredvídateľnými faktormi ako napríklad s počasím, alebo interakciou s okoloidúcimi. Oslovení tanečníci predstavujú špičku slovenského tanečného interpretačného umenia v oblasti súčasného tanca a tento typ projektov je im veľmi blízky.

Koncept: Miroslava Kovářová

Choreografia a interpretácia: Lukáš Bobalik
Hudba: Ivana Mer

Mojím zámerom je skúmať premenlivosť a nestabilitu  pohybu v kontraste so symbolikou ohraničeného priestoru v trase od Laurinskej po Rybársku bránu. Zameriam sa na tvorbu sólovej tanečnej performancie v tvorivom hľadaní dvoch základných tém: ohraničenie a priepustnosť. Mojím cieľom je skúmať zmenu cítenia vo vzťahu k obmedzenému priestoru, t.j. ako vnútorné (telesné) procesy reagujú na ustálené hranice. Oddať sa nepredvídateľnej situácii, pozorovať sled obrazov a skúmať príbehy „tu a teraz“, alebo jasne vymedziť vlastný priestor?.  Do akej miery zamedzujú hmotné hranice pohybu a túžbe po slobode?
Lukáš Bobalik

Dátum: 28. a 29.september 2019
Začiatok: 15:00
Trasa: od Laurinskej brány (MDPOH) po Vydrickú bránu (koniec Panskej ulice)

Dátum: 29.09.2019

Čas: 15:00

Miesto: od Laurinskej brány (MDPOH) po Vydrickú bránu (koniec Panskej ulice)

Mesto: Bratislava