sk/en
close

Neskorý zber: Elegancia kvantového králika

Pohybovo - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami. Predstavenie spájajúce princípy kvantovej fyziky a tanca vo dvoch dejstvách:
1. Laboratórium a 2. Tanec.
Po predstavení sme otvorení dialógu a diskusii s divákmi.
Ich postrehom, otázkam, komentárom...

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry SR, Nový Priestor, Štúdio 12, Babyfit, o.z.

námet a choreografia Anna Sedlačková, Daniel Raček
hudba Peter Groll
kostýmy Dorota Cigánková
svetelný dizajn Katarina Ďuricová / Jozef Miklós

- - - reakcie divákov - - -
Samotný nápad pohybového vyjadrenia prírodných vied mi príde ako skvelá myšlienka, ktorá divadelným predstaveniam vo všeobecnosti presýtenými humanistickými témami určite chýba.
Ján, postgraduálny študent PF UK BA

Bolo to pre mňa veľmi prekvapivé. Autori sa však náročnej témy vo vzťahu k laickému publiku zhostili veľmi ohľaduplne, pretože tanec doplnili o sprievodne slovo, čím vytvorili vskutku originálnu formu popularizácie kvantovej fyziky. Som však presvedčená o tom, že ani experti na kvantovú fyziku by sa na predstavení nenudili.
Táňa, absolventka PF UK BA

Tvorivý tím:
Mgr. art. Anna Sedlačková ArtD., je pedagógom na Katedre tanečnej tvorby VŠMU a viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti nezávislej scény súčasného tanca u nás a v zahraničí.

Mgr. art. Daniel Raček je hrdým absolventom
matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a ako profesionálny tanečník pôsobí už viac ako 20 rokov. Za svoju prácu bol v roku 2006 ocenený cenou Philip Morris / Kvet baletu. Momentálne pôsobí v tanečných zoskupeniach v Nórsku, v Čechách a na Slovensku.

Mgr. art. Peter Groll ArtD., komponuje komornú a orchestrálnu hudbu, hudbu k filmu, spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Ako pedagóg pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

Dátum a čas: 5. september 2019 o 18:00
Miesto: Štúdio SKDK, Banská Bystrica

Podujatie na facebooku

Dátum: 05.09.2019

Čas: 18:00

Miesto: Štúdio SKDK

Mesto: Topoľčany