sk/en
close

Bodies of how/ Workshop k predstaveniu Bodies in trouble

Pohybový workshop k predstaveniu Bodies in trouble bude slúžiť na priblíženie pohybových princípov a zadaní využívaných počas tvorby predstavenia. Hľadanie akejsi fyzickej empatie cez dotyk a vzájomný kontakt. Citlivé počúvanie hudby a vyladenie sa smerom ku kontemplatívnosti alebo naopak bizarnosti spojenej s výberom hudobných skladateliek stojacich na pomyselnej periférií. Voľné ponáranie sa do asociácií, imaginácií a ich prepájanie s fyzikalitou tela.

Workshop bude slúžiť ako mapa/ návod/ naladenie sa k vzniku pohybového predstavenia. Potenciálny divák si tak má možnosť vybrať a zúčastniť sa workshopu a tak pristúpiť k predstaveniu s istou fyzickou skúsenosťou a zážitkom.


=====
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
KEDY: 29.09.2019 (nedeľa)
ČAS: 18:00 – 21:00
LEKTORKY: Eva Priečková a Zuzana Žabková
CENA: €15,-
REGISTRÁCIA: eva.prieckova@gmail.com
=====


EVA PRIEČKOVÁ a ZUZANA ŽABKOVÁ
Spolupracujú na pravidelnej báze už od roku 2012. Odvtedy si prešli cestu dlhých improvizácií, grafických partitúr, site- specific predstavení, tancovania v rozhlase, v kaviarni Slávia, v galériách, experimentovania a uvažovania nad tancom a pohybom v súčasnom kontexte. Dokážu sa ponárať v bizarných imaginárnych svetoch vytvorených z diek, karimatiek a čímkoľvek momentálne prítomným na sále alebo si pustia obľúbené skladby a praktikujú tzv. „tanečky“. V roku 2018 sa stretávajú a vytvárajú svet Bodies in trouble.

 

Podujatie na facebooku

Dátum: 29.09.2019

Čas: 18:00

Miesto: Yoga House

Mesto: Bratislava