SPÄŤ NA ARCHÍV

SKOK!: WORKSHOW #29: Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci - Alphabet: Metóda

SKOK! prináša WorkShoW číslo 29:

Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci - Alphabet: Metóda

 

ALPHABET: METHOD
metóda: «výskum, prieskum»
Spôsob, cesta, postup nasledované s konkrétnym úmyslom, pri vykonávaní činnosti, podľa vopred daného poriadku a plánu s ohľadom na cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
Akýkoľvek postup zameraný na dosiahnutie určitých vedomostí, s významom.
Alphabet: Metóda má v úmysle porovnať tanečnú metódu gruppo nanou s tanečníkmi a amatérmi, pričom určuje účinnosť ich choreografického jazyka spojeného s atlétmi.
Alphabet: Metóda je etapou projektu Abeceda, koncipovaného gruppo nanou na skúmanie prvkov choreografickej komplexnosti tak, aby bola čitateľná a dialogická, obnažujúca a odhaľujúca tvorivý / kompozičný proces a dosahujúca dôvody pre asociačné a vzťahové voľby pri scénickej skladbe.

Tanec je, ako neverbálny jazyk, fakticky často definovaný ako niečo kryptické, emocionálne, náročné a choreografické myslenie, kreatívna stratégia, spúšťanie kompozície, ktoré umožňuje choreografovi a tanečníkom vytvárať diela, zostáva ponorené, skryté a často nepochopené. Vzťah medzi vonkajším vzhľadom a umeleckou praxou stratil silné a divoké puto, ktoré na začiatku storočia prinášalo toľko korešpondencie medzi umelcami a kritikmi. V dôsledku toho sa zredukovala aj prax prenosu choreografického myslenia slovami potrebná na odčítanie výstavby tvorivej cesty a samotného predstavenia.
Choreutické telo je chápané ako prvok emócie, erotismu diktovaného zmyslom pre „nebezpečenstvo“ a výnimočnosti, ktorú spúšťa športovec pri vykonávaní jedinečných a okázalých pohybov. Tanec tela sa predvádza z nevyhnutnosti, teda jeho postoj sa prejavuje pre dosiahnutie maximálneho výsledku. Telesný dizajn je určený cieľom, ktorý sa má dosiahnuť.

 

Termín a čas: 23.-24. november 2019 od 10:00
Miesto: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Účastnícky poplatok: €70,- / €50,- (zľavnené)

Prihlasovanie

Podujatie na faceboku

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu O umení tela 2019.

FOTOGALÉRIA