SPÄŤ NA ARCHÍV

Manifest možností – 2. repríza

Réžia, koncept, texty, choreografia: Petra Fornayová
Interpretácia: Anna Čonková, Soňa Kúdelová, Soňa Macejáková, Jana Machútová, Libuša Puškárová, Silvia Sviteková
Dramaturgia: Peter Šulej
Video: Boris Vitázek
Hudba: Ambróz Šulej, Rage Against The Machine, Ernst Busch, Mireille Mathieu, Birds Built Nests Underground, Carlos Puebla
Scéna: Petra Fornayová, Boris Vitázek
Kostýmy: Iveta Haasová
Technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
Autori použitých fotografií: Juraj Fifík
Produkcia: Tereza Michalová
Zdroje textov: Peter Šulej / Rodézia, Revolučná, ÚPN – archívne materiály, Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií, Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy, Božena Němcová: Zlatá kniha rozprávok, Ladislav Šimák: Manažment rizík
Premiéra: 17.11.2019, A4 Bratislava

 

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.
„Jednou z najdôležitejších hodnôt revolúcie bol pravdepodobne pocit solidarity. Ku kľúčovým hodnotám patrila ľudskosť, ľudská dôstojnosť a vzájomnosť. Nezávisle na vlastných politických postojoch sa musíme pýtať, do akej miery mali reformné porevolučné zákony na pamäti práve tieto hodnoty. ... Ďalšou ústrednou hodnotou revolúcie bola sloboda. Najprv v zmysle oslobodenia sa od niečoho – od sovietskej nadvlády, domácich komunistov, cenzúry, prenasledovania za odlišné názory.... Avšak etické ukotvenie slobody a sociálnej dimenzie sa v porevolučnej dobe transformácie do veľkej miery vytratilo. Hneď v roku 1990 bola idea slobody zredukovaná na slobodný trh, čiže voľné trhové hospodárstvo...
Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu liberalizácie, deregulácie a privatizácie. “ Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy

 

Dátum a čas: 16. január 2020 o 20:00
Miesto: A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava
Vstupné: €8,- / €6,-

 

Podujatie na facebooku

 

Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Podpora: Bratislavský samosprávny kraj, Galéria mesta BratislavyVlnaEuromotor s.r.o.
Ďakujeme za pomoc a podporu: Ján Ptačin, Zora Leščáková, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Stavebniny Ištok, s.r.o., Marek Debnár.

FOTOGALÉRIA