SPÄŤ NA ARCHÍV

Eva Priečková [workshop]: Beeing flow v kontakte s hlasom (pre zvedavých začiatočníkov aj zanietených pokročilých)

Beeing flow v kontakte s hlasom je ďalší zo série kurzov metódy Beeing flow tentokrát zameraný na citlivé a vnímavé počúvanie zvukov v a okolo nás a následnú prácu so silou a možnosťami hlasu.

Práve cez počúvanie vedie častokrát cesta k napojeniu sa s vonkajším prostredím a ľuďmi ktorí ho tvoria. Rovnako tak je dôležité načúvať nášmu vnútornému prostrediu, nášmu dychu - prvotnému prepojeniu pohybu a zvuku a hlavne nechať slobodne zaznieť náš hlas. Budeme skúmať rôzne podoby hlasu a to, ako nás dokáže ovplyvniť vo výraze tanca. Budeme pracovať v kontakte s partnerom, prostredím, či skupinou tak, aby sme objavili nové inšpirácie alebo prehĺbili a znovuobjavili už existujúce. Budeme sa snažiť ohýbať náš hlas rovnako, ako sme schopní a schopné ohýbať naše telo. Budeme skúmať zvuky a hudbu, ktorú vytvára náš pohyb a hlas v priestore. Rovnako sa však odvážime pracovať s tichom, vďaka ktorému môžeme zavnímať zvuky a pohyby, ktoré by inak mohli ostať ukryté. Beeing flow v kontakte s hlasom predstavuje bezpečné miesto na kontinuálne skúmanie, experimentovanie a hru cez pohyb, ktorý je prítomný v každom z nás.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať.

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás. Počas hodín Beeing flow pracujem s metódou vedenej improvizácie – sprítomnený a vtelený tanec, ktorý vychádza zo zadaní a momenta.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí napĺňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz je otvorený rovnako pre ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého kurzu Beeing flow aj pre tých, ktorí sú zvedaví si to skúsiť bez predchádzajúcich skúseností.


Miesto: Yoga House
Dátum: 14.2. – 17.4. (mimo 20.3. a 10.4. - Veľký piatok)
Čas: 19:00 – 21:00
Lektor: Eva Priečková
Cena: 80 eur
REGISTRÁCIA TU
 

FOTOGALÉRIA