SPÄŤ NA ARCHÍV

Katarína Brestovanská: MEDZI TÚŽBOU A SMRŤOU

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?

Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, člo- vek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto... Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak... Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od náš- ho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.

Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode.

Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, so- ciálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozluč- ne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnú- tornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomá- ham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.

Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svo- je bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

 

Koncept, performancia / Katarína Brestovanská
Dramaturgia / Jana Smokoňová
Hudba, performancia / Adam Dekan, Martin Iľanovský
Kostýmy / Petra Kovács
Scénografia / Lukáš Radošovský, Sebastián Komáček Texty / Katarína Brestovanská, Adam Dekan Jazyková korektúra / Zuzana Hojstričová
Hlasová príprava / Ivana Estrella
Media set / Marianna Lutková
Produkcia / Katja Thalerová
Trailer / Jana Smokoňová, Lukáš Teren a kol.

 

Dátum a čas: 20. jún 2020 o 21:00
Miesto: Pistoriho palác, Bratislava
Vstupné: 7€,- / €5,-
Vstupenky online na GoOut

 

Podujatie na facebooku

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner projektu Bratislavský samosprávny kraj.

Organizátor Nový priestor.

Podporila Nová Cvernovka.

FOTOGALÉRIA