SPÄŤ NA ARCHÍV

Anna Hurajtová, Katarína Palúchová: TELOHRA DETI [NuDance Fest]

Workshopy pre deti vo veku 4 – 5 a 6 – 9 rokov
2 x 60 min

Koncept TELOHRA vznikol ako vzdelávací projekt v spolupráci s o.z. mimoOs, spojením mladej generácie umelcov, ktorí sa intenzívne venujú rozvoju v oblasti súčasného tanca a aktívne pôsobia na poli súčasného umenia/ tanca a performance. Od októbra 2018 spustil hlavný tím Telohry /Barbora Janáková, Soňa Kúdeľová, Anna Hurajtová/ spoluprácu so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania, Školská 14, kde otvorili pravidelné hodiny pre deti a dospelých. Cieľom týchto hodín je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne ako vedome pristupovať k telu. Na hodinách s deťmi pracujeme s pohybom, tancom, rytmom, improvizáciou, skúsenosťami z rôznych tanečných techník, hlasom, kreativitou, hravosťou. Snažíme sa priniesť zdravý, deťom prirodzený pohyb, tanec, a individuánejší prístup.

Lektorky: Anna Hurajtová, Katarína Palúchová
Termín: 15. augusta (sobota)

Skupina 1: 4-5 rokov – 10:00-11:00
Skupina 2: 6-9 rokov – 11:00-12:00

Dátum a čas: 15. august 2020 o 10:00
Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Bratislava
Vstupné: voľné

Registrácia vopred mailom nutná!

Prihlasovanie na: telohramimoos@gmail.com 

www.telohra.sk 

 

NuDance Fest na Facebooku

 

ANNA HURAJTOVÁ študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanovho Atelieru Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1-3. Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M. Poláková, M. Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave, Konzervatóriu Trnava, aktuálne pôsobí na SZUŠ Prokofievova v Bratislave. “Na hodinách tanca počas tvorivej práce s deťmi je pre mňa zaujímavé sledovať a zameriavať pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie. V pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené, radi improvizujú, radi robia veci veľmi presne. Pohybom sa deti učia spoznávať svoje telo a svoje okolie. Ako pedagóga ma zaujíma harmonický rozvoj žiaka, učenie k úcte voči svojmu telu, práca s rešpektom, tvorivá komunikácia a spolupráca. Prostreníctvom pohybu hľadám podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažívame.“ 

KATARÍNA PALÚCHOVÁ je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Spolu s Annou Hurajtovou vedie hodiny Telohry zamerané na uvedomelú prácu s telom a kreatívny tanec pre deti od 3 do 12 rokov. Učí tiež tanec na ZUŠ v Stupave a vedie hodiny Folklóriku pre najmenšie deti.  Spolupracovala pri príprave a natáčaní Spievankova 5, Spievankova 6 a projekte Angličanina ako choreografka, tanečná pedagogička a pomocná asistentka pre prácu s deťmi počas natáčania. Za posledné tri roky absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi pod vedením Lenky Švandovej (CZ), Mirky Eliášovej (CZ), Jiřího Lőssla (CZ), Sophie Billy (FR), Zosiou Jo (UK), a v lete 2019 tiež týždňové akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Pravidelne navštevuje hudobno-pohybové workshopy vychádzajúce z ideí Carla Orffa, ktoré organizuje Česká Orffova spoločnosť v Prahe.

FOTOGALÉRIA