SPÄŤ NA ARCHÍV

Zuzana Burianová: REFRAMING

Prezentácia tanečnej rezidencie

Zuzana Burianová bola jednou z rezidentiek Stanice v rámci programu „Umelecká karanténa“, kedy sme po nútenom zastavení kultúrnych podujatí ponúkali priestor lokálnym umelcom pre ich tvorbu. Počas rezidencie sa vrátila k projektu Framing z roku 2017, na ktorý chce nadviazať a rozvinúť ho do nového pohybového predstavenia. V projekte sa zaoberá témou rámcovania spoločnosti a stereotypného správania.

Jej augustová prezentácia je pozvánkou k zdieľaniu osobných skúseností, k diskusii a reflexii, ale aj náhľadom do tvorivého myslenia jednej tanečnice.

„Počas rezidencie som sa zaoberala témou rámcovania spoločnosti, stereotypného správania , ktoré predstavuje šablóny vnímania sveta okolo nás. Šuplíky, do ktorých vkladám definície aby mi uľahčili život, šetrili čas a príliš nerozhádzali môj svet hodnôt. Vysoký a silný muž musí jednoznačne vedieť viesť a nemať priveľa pochybností a pozor na tých, čo radi komunikujú… sú tieto vnímania postavené na mojich osobných skúsenostiach, alebo len preberám vnemy skupiny, v ktorej žijem? Koľkých takých skupín som súčasťou a čo ich reprezentuje? Reprezentujem nejakú skupinu svojím správaním, vzhľadom? A prečo? Často preberáme vzorce správania, lebo patríme k nejakej skupine. Na stereotypoch nie je v podstate nič zlé, len občas cez ne nevidíme skutočnú realitu.“

Výsledkom tohto zamýšľania bude pohybové predstavenie, pripravené s ľuďmi s istými životnými skúsenosťami (60+) , ktorí sú ochotní sa podeliť o skúsenosti a postaviť sa v skupine na javisko. Predstavenie Reframing bude určite čerpať zo skúseností už existujúceho predstavenia a plynulo naň nadväzovať.

Formou prezentácie chce Zuzana aktívne zapojiť účastníkov - návštevníkov do procesu sebareflexie, potrebnej pre pokračovanie v jej práci. Akákoľvek osobná skúsenosť, otázka, postreh, diskusia ju môže posunúť ďalej, nakoľko počas rezidencie pracovala sama alebo prostredníctvom mailovej komunikácie a chýbajú jej osobné skúsenosti v skupine. Vítaní sú všetci, bez vekového, názorového či hodnotového ohraničenia.

Dátum a čas: 17. august 2020 o 18:00
Miesto: Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
Vstupné: voľné
  

Podujatia kultúrneho centra Stanica podporil z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri: Erasmus +, Mesto Žilina, Nadácia Orange

FOTOGALÉRIA