sk/en
close

Lívia Méndez Marín Balážová a Zebastián Méndez Marín: Multipartnering – nekonečné synapsie

[4.-5. november 2017]

Tento výskum je spojením našich praktík SKRÍŽENÁ MYSEĽ a INTUITÍVNE TELO a snahy hľadať ďalšie možnosti telesnej interakcie. Workshop skúma prvky partnerskej spolupráce, ktoré následne aplikujeme v triách, kvartetoch, kvintetoch a malých či veľkých skupinách. Pracujeme s predpokladom vzájomnej empatie ako komunikačného nástroja, pojmom, ktorý by sa nemal zamieňať s blahosklonnosťou alebo ľahostajnosťou. Prostredníctvom hry empatie študujeme  tri základné kroky telesnej interakcie: nasledovanie, odolávanie a pretváranie.
Tieto tri reakcie na podnety nám umožňujú porozumieť a slobodne vytvárať vzájomné vzťahy, rozvíjať možnosti pohybového slovníka a rásť vďaka rizikám, čo  ďalej otvára cestu k porozumeniu ďalšieho elementu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto typu práce. Týmto elementom je porozumenie rolí.
Roly nie sú vopred určené, ale v priebehu interakcie sa neustále menia. Pochopenie toho, akú rolu preberáte, je rozhodujúce pre plné rozvinutie akcie. Touto cestou sa snažíme prelomiť pyramídovú myšlienku hierarchie v partnerskej práci, aby sme stimulovali vytváranie nového materiálu, ktorý obsahuje viacnásobnú dynamiku a umožňuje performerovi experimentovať s väčším riskom, ale zároveň rozvíjať bezpečnosť a schopnosť riešiť zložité situácie, čo je veľmi dôležité z hľadiska prevencie zranení, bežných v tomto druhu práce.
Všetky uvedené pojmy sú spojené v hlavnej myšlienke skúmania, ktoré nazývame kolektívne plié, čo by sme mohli opísať ako stav skupinového tela, v ktorom sú všetci účastníci vzájomne prepojení tak, ako ich chodidlá so zemou a neustálou hrou váhy tela. Tento stav majú ustavične pod kontrolou.

Určenie: študenti tanca, profesionálni tanečníci, aktívni taneční pedagógovia
Miesto: Academia Universum, Mlynské Nivy 34
Cena: €30,- (20,- pre študentov tanca a absolventov akreditovaných kurzov Labanova Ateliéru Bratislava)

Web
Facebooková udalosť

Usporiadateľ: Labanov Atelier Bratislava (o.z. Byť v pohybe/B in Motion)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 04.11.2017

Čas: 10:00

Miesto: Academia Universum, Mlynské Nivy 34

Mesto: Bratislava