SPÄŤ NA ARCHÍV

Soňa Kúdelová na festivale JAMA: Potichu zakrič [workshop + performancia]

23. októbra 2020 Vám Soňa Kúdelová v rámci festivalu JAMA v Banskej Štiavnici predstaví svoju performance, ktorá je work in progress ukážkou štipendijného projektu Zvuky ticha.(3xpohyb). Súčasťou jej návštevy festivalu JAMA bude aj pohybový workshop Potichu zakrič venovaný vybraným študentom umenia.

 

Zvuky ticha. (3xpohyb)
V rámci výskumno-tvorivého štipendia skúmam ticho, hudbu aj pohyb.
Výskum bude prechádzať procesom prežívania a poznávania plurality významov a skúseností ticha a hudby cez pohyb.
Ticho je nástrojom k počúvaniu a vyjadreniu bezprostredného tela, ktoré pozorne sleduje svoju motiváciu pre pohyb. Čo nás k pohybu podnecuje? Melódia, zvuk, každodenný úkon alebo myšlienka?
Ticho, ako opozitum k hudbe, však predstavuje aj izoláciu vo vlastnom význame.
Prináša novú skúsenosť vnímania a vytvára pomyselnú “zvukovú” stopu k pohybu.
Projekt sa zaoberá aj konceptom hudobných koncertov, či párty (techno, disco, ambient, …) a čerpá aj z osobných často stereotypných skúseností z klubového priestoru, ktorý je akousi neohrabanou inšpiráciou. 

JAMA NA FACEBOOKU
JAMA NA WEBE

FOTOGALÉRIA