sk/en
close

NO ON

Sme tu, tvoríme. Budeme viditeľní cez okná baru Stanica Žilina-Záriečie 26.1. medzi 14:00 - 20:00. Pre všetkých, čo cestujú alebo sa chcú prejsť po okolí a nahliadnuť do inej organickej obývačky.
NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.
Úlohou Barbory a Juraja za sklom je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe ich spoločného bytia v miestnosti. Pri čom náhodní okoloidúci do nej môžu nahliadajú cez okná, ako voyeri. Môžu vnímať energiu medzi Barborou a Jurajom, nechať sa unášať vzniknutými obrazmi a melódiami počas obyčajnej prechádzky či kým čakajú na vlak...
Súčasťou performatívneho koncertu bude aj dramaturgická prezentácia literárnych a iných textov, ktoré úzko súvisia s tvorivým procesom.

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech
Koncept: Barbora Janáková
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková
Vizuál: Laura Štorcelová
Performatívny mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský
Fotografia plagátu: Nina Pacherová
Video bulletin: Dorota Vlnová
Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová
Výroba kostýmu: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o.
Trailer: Erik Zeman
Produkcia: mimoOs, o.z. 
Premiéra 30.9.2020 o 19:00, TICHO a spol., Školská 14, 811 07, Bratislava 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu sú Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z.
Rezidencia Stanica Žilina Záriečie
 

Dátum: 26.01.2021

Čas: 14:00

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie