sk/en
close

Anna Sedlačková, Daniel Raček - Explorácia koreňov [workshop]

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Neskorý zber pozývajú na pohybový workshop.


Workshop voľne nadväzuje na predstavenie Vráskanie (dňa 11.3. o 18:00 hod.), ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj svoje vlastné korene.
Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať spoločne v jednej téme.

 

Dátum: 10. až 11. marec 2021, 9:30 (90-120min)
Miesto: online

Záujemci sa môžu hlásiť na e-mailovej adrese: neskoryzberoz@gmail.com.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 10.03.2021

Čas: 09:30

Miesto: online