sk/en
close

Jana Tereková: WORKSHOP PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU

Tanečný workshop viažuci sa k predstaveniu PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU.

Choreografia a vedenie workshopu: Jana Tereková

 

Priviazané na kôl okamihu: takto Nietzsche opísal zvieratá na rozdiel od ľudí, uviaznuté vo večnej súčasnosti, bez pamäti alebo schopnosti predvídať budúcnosť.

Prirodzené zvuky miznú; bzučanie hmyzu, piesne vtákov sú každú jar čoraz vzácnejšie. V posledných rokoch boli zvuky zvierat predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. Krákanie vrán, bzučanie včiel, kvákanie žiab, spev veľrýb sú jazyky nabité významom. Čo tieto zvuky spôsobujú nášmu telu? Choreografka Jana Tereková ich skúma z umeleckého uhla pohľadu: prenikaním do materiality zvuku, vnímaním živej hmoty za náhlym výkrikom alebo meditatívnym kvákaním sa zvuky stávajú generátorom pohybových kvalít a foriem. Citlivé telá, prestúpené zvukovými vibráciami, posadnuté, sa nechali unášať a unášať do podivného univerza, ktorý mätie pohľad. Môžu byť videné ako ľudia alebo neľudia, ako zvieratá, ako stroje alebo niečo medzi tým.

Workshop je zameraný na formulované choreografické výzvy a spoločné hľadanie odpovedí, jeho súčasťou je pohybový výskum ako aj zdieľanie pohybových kvalít a foriem využívaných v predstavení.

 

Štruktúra workshopu

1. Warm-up zostavený špeciálne pre tanečníkov kineziterapeutmi z Parížskej opery, zahŕňajúci zahriatie a posilnenie svalov, mobilizáciu kĺbov, dynamický strečing, cvičenia na propriocepciu a rovnováhu, prípadne aj kardio prípravu.

2. Tvorivý ateliér zameraný na spoločný pohybový výskum 

3. Zdieľanie pohybových kvalít a častí choreografie

4. Calm down

 

Workshop je určený pre profesionálnych tanečníkov a je príležitosťou na nadviazanie ďalšej spolupráce pre dve pripravované premiéry v sezóne 2020-21.

 

Miesto: Telocvičňa, Nová Cvernovka

Dátum: 24.-25.5.2021

Vstup podmienený registráciou na: jana.terekova@bees-R.com

FB EVENT

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Dátum: 24.05.2021

Čas: 14:00

Miesto: Telocvičňa, Nová Cvernovka

Mesto: Bratislava