sk/en
close

Radoslav Piovarči, Paulína Šmatláková: CHARON

Po prvýkrát sa inscenácia CHARON odohrá NAŽIVO v prítomnosti divákov! Už 5.6.2021 vo večerných hodinách (predbežne 21:00) budete mať možnosť zúčasniť sa magického podujatia v záhrade Skautského domu v Banskej Štiavnici. Tešíme sa, že môžeme hrať opäť pre Vás, s Vami...

Tanečno-vizuálna performancia CHARON je inšpirovaná mytologickou postavou Charona - prievozníka duší a tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Postava Charona bola zvolená ako zosobnenie ľudských vlastností v ich sebareflexii. Zobrazuje kontrast v charakteroch reflektujúcich postoj k starovekému príbehu. Téma rezonujúca už v starovekom Grécku poukazuje aj na to, ako veľmi je hodnota peňazí zakorenená do ľudského podvedomia. Inšpiráciu nachádzame vo viacerých mýtoch, obrazoch dejín umenia, starovekých piesňach a textoch. Práve prednes zvukomalebných starovekých textov a ich prekomponovanie do autentického pohybového a hudobného diela sú základným kameňom tvorivého procesu. Príbehy mýtov posúvajú pohyb a hudbu do intenzívnejšieho vzťahu. Mýty sú zároveň nadčasovým komunikačným prostriedkom medzi človekom a okolitým svetom, rovnako ako prostriedkom poznania samého seba.
Príbehový rámec je venovaný vzťahu prievozníka Charona a duše, zastupujúcej bytosť univerzálneho človeka, pričom sleduje prechod duše medzi viacerými svetmi. Podľa rôznych filozofií hľadá duša svoje miesto nielen v našom poznanom svete, ale aj vo svetoch, ktoré sú nám vzdialené, a preto im nerozumieme. Duša na svojej ceste vďaka sprievodcovi poznáva, čím sa následne aj mení a postupne očisťuje. Jej cesta a poznanie sú zrkadlom nás všetkých, našich činov. Mytológia ako súbor príbehov s cieľom vysvetliť okolitý svet je pre autorov zdrojom nadčasového poznania, ktoré poukazuje na nemennú podstatu ľudského ducha aj naprieč niekoľko tisíc ročným vývojom ľudských civilizácií.
Tvorcovia sa inšpirovali rôznymi spracovaniami príbehu o Charonovi, a to literárnymi zdrojmi antických i svetových autorov, cez rôzne filozofie, ale i doklady hmotnej kultúry. Základom inšpiračných zdrojov, rovnako ako textov v inscenácii, sú staro-grécke texty od autorov ako Lukianos a Platón, ale aj predsokratická škola pytagorejcov a náboženský mystický spolok orfikov, ktorých texty môžeme datovať až do 6. stor. pred n. l. Pramene dopĺňa moderná téza profesora komparatívnej mytológie a spisovateľa Josepha Campbella, ktorá tvrdí, že mytológia je schopná tvoriť morálne systémy. Vďaka Campbellovi sa aj autori inscenácie snažia klásť divákovi provokatívne otázky o tom, kto môže byť hrdinom v súčasnom svete, ako taký hrdina vzniká, akú cestu podstupuje a ako bude vyzerať mýtus budúcnosti.


TVORIVÝ TÍM
Radoslav Piovarči - koncept, choreografia, réžia
Paulína Šmatláková - koncept
Michal Paľko - hudba
Alexandra Rychtarčíková - dramaturgia, texty
Ján Čief, Michal Paľko, Radoslav Piovarči - scénografia
Martin Kotúček - kostýmy
Ján Čief - svetelný dizajn
Radoslav Piovarči, Paulína Šmatláková, Michal Paľko - účinkujúci
Lukáš Matejka - video-art
Ondrej Geče - produkcia
Michal Heriban - grafický návrh plagátuRADOSLAV PIOVARČI
Tanečník, performer, choreograf. Aktívne pôsobí na medzinárodnej scéne súčasného tanca a fyzického divadla od roku 2009. Počas tohto obdobia spolupracoval s tvorcami, divadlami a súbormi ako napr. Lenka Vágnerová & company, Staatstheatre Kassel, Štúdio tanca, Total Brutal company, Verte dance, Veronika Riz, Viirus theatre, Artyci dance company, En Knap group, a i. Okrem pôsobenia ako interpret na zahraničnej scéne sa venuje aj autorskej multižánrovej tvorbe. Od roku 2009 vytvoril ako autor alebo spolu-autor inscenácie: MUNNIE, TAJ DYCH, SET UP, PRA(C)H, MIMO, SONETY 2016, 100 SUOMI FINLAND, ROZPRÁVKY…, DOBRÝ DEŇ PANE, POMÔŽEM?, a i. Podieľal sa na viac ako 50-tich projektoch rôznou formou participácie, či už ako interpret, tvorca alebo produkčný.
 

PAULÍNA ŠMATLÁKOVÁ
Paulína Šmatláková aktívne pôsobí na medzinárodnej scéne súčasného tanca. Vyštudovala odbor Contemporary Dance na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýne. Počas pôsobenia vo Veľkej Británii sa ako choreograf a performer stala súčasťou interdisciplinárnej skupiny fyzického divadla, s ktorou sa podieľala na vzniku diela Lingering Games, odprezentovaného na festivale v Taipei. Od roku 2017 do roku 2020 bola Paulína členkou tanečného súboru Blacbkox Dance Company v Dánsku. Spolupracovala s choreografmi ako Ben Wright, Jason Mabana, Marie Brolin-Tani a Tina Tarpgaard a zúčastnila sa mnohých turné v Dánsku aj v zahraničí (Švédsko, Grónsko, Tanzánia, Južná Kórea, Rwanda). V septembri 2020 bola súčasťou projektu v Nórsku s choreografom Tendai Makurumbandi, ktorého výsledkom bol tanečný film. Od októbra 2020 pôsobí Paulína ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave, kde tiež vyučuje hodiny súčasného tanca.


MICHAL PAĽKO
slovenský skladateľ, cimbalista a hráč na dychových nástrojoch. Ukončil štúdium na Košickom konzervatóriu v odboroch skladba, cimbal a dirigovanie. Počas štúdií zaznamenal niekoľko úspechov na poli skladateľských súťaží (SSK 2005 – 1. miesto, Bucuresti composer 2006 – 2. miesto). Neskôr pokračoval v štúdiách na VŠMU v odbore skladba u Vladimíra Bokesa a súčasne na Akadémii umení v Banskej Bystrici (hra na cimbale u Viktórie Herencsár). Absolvoval tiež štúdium kompozície na Akademii muzycznej v Krakove. Ako interpret púta pozornosť nielen hrou na cimbale, ale i novým prístupom k interpretácii na slovenských ľudových dychových nástrojoch a snahou začleniť ich medzi klasický inštrumentár. Počas svojej doterajšej kariéry spolupracoval napríklad s Filharmóniou Bohuslava Martinů, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars Ensemble, Veni Ensemble, Melos Ethos Ensemble a Solamente Naturali. V roku 2011 bol ako skladateľ vybraný Goetheho inštitútom do projektu realizovaného Ensemble Modern pod vedením Pétera Eötvösa.


Banská Štiavnica je čarovná a ponúka príležitosť zažiť neopakovateľné spojenie inscenácie CHARON s lokálnym prostredím.
Z dôvodu stále platných nariadení sa informácie a podmienky účasti budú upresňovať.
Počet divákov je obmedzený na 40 osôb.
Je potrebné mať rezerváciu a pri vstupe do záhrady Skautského domu platný AG alebo PCR test nie starší ako 24 hodín.

DÁTUM A ČAS: 5.6.2021 o 21:00
MIESTO: záhrada Skautského domu, Banská Štiavnica
REZERVÁCIE: charon.performance@gmail.com (prosíme uviesť meno, priezvisko, tel. kontakt na každého diváka)
VSTUPNÉ: 10 EUR (7 EUR dôchodcovia a ZŤP) platba v hotovosti na mieste.

FB EVENT

Keďže sa podujatie odohráva v exteriéri, treba si zobrať deku a niečo teplejšie na oblečenie.
V priestoroch bude zabezpečený prístup na toalety tiež potrebné dezinfekčné prostriedky.

UBYTOVANIE: v prípade záujmu o ubytovanie budeme radi, ak podporíte nášho partnera Skautský dom: http://www.hostel.stiavnica.sk/o-hosteli/


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 05.06.2021

Čas: 21:00

Miesto: záhrada Skautského domu

Mesto: Banská Štiavnica