sk/en
close

Petra Fornayová: Derniérový večer v A4

Derniérové uvedenie dvoch predstavení Petry Fornayovej: Všetko čo mám rada a Objekty výskumu

 

 
VŠETKO ČO MÁM RADA
Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života a smerujúci k takému funkčnému modelu, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života.
(časť Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001)
 
Ak sú problémy, musím sa zamerať na to, čo mám rada. Alebo na väčšie problémy - najlepšie zásadné a reálne. Výsledok: zistenie, ako je mi vlastne dobre.
 
Koncept, réžia, interpretácia: Petra Fornayová
Dramaturgia, výber hudby: Peter Šulej
Video: Adam Hanuljak
Texty: Peter Šulej, Petra Fornayová
Vizuálny dizajn: Ján Ptačin
Produkcia: AST
 
---
 
OBJEKTY VÝSKUMU
Predstavenie Objekty výskumu je štruktúrované do troch častí A–B–A. Pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov pod vplyvom rôznych typov informácií. Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela, racionálneho verzus emotívneho vnímania. V predstavení sa tak objektami výskumu stávajú interpretky aj publikum. 
Publikum má možnosť ten istý abstraktný tanečný duet vidieť dvakrát. Duet je vystavaný na základe vybraných základných kombinácii pohybu dvoch bodov (intepretiek) v priestore. 
Medzi prvým a druhým vzhliadnutím totožného duetu je divák vystavený množstvu dát o oboch interpretkach. Dáta o interpretkach sú účelovo podávané rôznou formou - vizuálne, zvukom, čítaným a písaným textom – a v rýchlom slede, používajúc tak princíp reklamy a masového nadužívania úsečných dát médiami. 
Môžu zdanlivo nesúvisiace informácie ovplyvniť diváka v pohľade na tanečné dielo? 
Je divák schopný v procese akceptácie / neakceptácie oddeliť tanečné dielo od zdanlivo nesúvisiacich informácií?
Je divák schopný zavnímať / odfiltrovať / selektovať tieto informácie? 
 
Koncept: Petra Fornayová, Peter Šulej
Réžia, choreografia: Petra Fornayová
Interpretácia: Soňa Ferienčíková, Jana Tereková
Video: Adam Hanuljak
Pôvodná hudba: Lucia Chuťková 
Vizuálny dizajn: Ján Ptačin/JaOnMi CreatureS
Produkcia: AST
 
Vstupné (na mieste): €7,- / €5,- (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
 
Organizátor: AST - Asociácia súčasného tanca
 
 
Reprízy predstavení z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dátum: 06.11.2017

Čas: 20:00

Miesto: A4 - priestor súčasnej kultúry

Mesto: Bratislava