sk/en
close

Skrzprst / S. Sviteková, L. Zahy, A. Šaling: Sóla mladej generácie

Skrzprst production spája troch mladých tvorcov, absolventov tanečného divadla a performancie na VŠMU, do jedného večera. Silvia Sviteková, Alica Šaling, Lukáš Zahy a ich autorské osobné výpovede. Každé veľmi špecifické svojou témou, ktorá pramení z vlastnej skúsenosti a pohľadu, avšak presahujúca za hranice osobného a dotýkajúca sa spoločnosti. Tri rôzne postoje k trom rôznym spoločenským javom a s osobitým prístupom k performancii ako takej.

 

Pamäť betónu
Kde sme my?
Kto sme my?
Ktoré betóny?
Betón ako materiál, ktorému kedysi prináležala veľká pozornosť, dodnes obdivujeme. Niekedy kŕčovito. Ľahko sa z neho stavia, a ešte ťažšie búra. Abstraktný a zároveň veľmi konkrétny. Concrete yet indefinite. S jasnými vlastnosťami. Betón a telo? Tvary a telesá.

Performancia: Silvia Sviteková
Choreografia: Silvia Sviteková
Dramaturgia: Maja Hriešik, Marta Poláková, Alexandra Pazgu
Hudba: Michelle Gurevich
Svetelný dizajn: Igor Iliť, Anna Ďurišíková

 

Príbehy Konzumujúce Materstvo
Som matka.
Prešla som očistcom.
Niečo vo mne zomrelo a niečo sa narodilo.
Materstvo znamená nechať sa skonzumovať vlastným inštinktom. Píše sa rok 2019 a matky sa stávajú ohrozeným druhom. Čoraz menej žien je ochotných nechať zomrieť svoje súčasné ja, aby sa mohla miesto neho zrodiť matka. Je sa im prečo čudovať?

Performancia: Alica Šaling
Choreografia: Alica Šaling, Marta Poláková
Dramaturgia: Alexandra Pazgu, Marta Poláková, Cyril Baldi, Renáta Jurčová
Hudba: Eric Satie, Sleep-o-phant
Svetelný dizajn: Michal Čamaj, Alica Šaling, Marta Poláková

 

Stenomúr
Stenomúr stojí pevne, ticho.
Bez toho, aby ho to nejako zmenilo necháva sa opotrebovávať vonkajšími činiteľmi. Stojí sám. Niekde presne v priestore niekto určil, že tam bude a doteraz tam je. Nevie prečo sa tam nachádza. Poslúcha, neodporuje.

Performancia: Lukáš Zahy
Choreografia: Lukáš Zahy, Cyril Baldi, Petra Hauerová
Dramaturgia: Vladislav Šoltýs, Alexandra Pazgu, Marta Poláková, Cyril Baldi
Hudba: W.A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini
Svetelný dizajn: Lukáš Zahy
Kostým: Pavol Dendis
Námet: Lukáš Zahy, Petra Hauerová

 

Dátum a čas: 26.06.2021 o 19:00

Miesto: Ticho a spol., Bratislava

Vstupenky: 5€ / 8€

FB EVENT

 

Aktivity kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.
Kultúrne centrum realizuje svoje aktivity vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy a Bratislava Staré Mesto.

Epidemiologické usmernenia:
Vážení diváci, na základe platných usmernení chceme upriamiť Vašu pozornosť nasledovné:
Kapacita hľadiska je obmedzená na 50%.
Budova kultúrneho centra sa otvára najskôr 15 minút pred začatím podujatia.
Kúpa lístkov na mieste nebude možná.
Do budovy TICHO a spol., prosíme, vstupujte s prekrytými dýchacími cestami respirátorom.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Dátum: 26.06.2021

Čas: 19:00

Miesto: Ticho a spol.

Mesto: Bratislava