sk/en
close

L. Bobalík, L. M. M. Balážová: DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI [workshops]

Pozývame Vás na letný intenzívny program v rámci vzdelávacieho konceptu DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI. V priebehu troch dní sa uskutočnia workshopy s Líviou Balážovou MM a Lukášom Bobalíkom. 

5. 7. 2021/14:00 -17:00
Lívia Balážová MM: „TELO opäť v toku“ 
Kreatívne hry a pohybové zadania. Lektorka prinesie inovatívne koncepty a kreatívne hry, ktorými narúša tradičnú výučbu pohybu, ako aj zaužívané prístupy pri tvorbe predstavení súčasného tanca. Aktuálne čerpá mnoho inšpirácií z oblasti športu, bojových umení, robotiky, teoretickej fyziky a výtvarného umenia. 

5. 7. 2021 - 10:00-13:00 
6. 7. a 7. 7.2021 - 10:00-13:00/14:00-17:00
Lukáš Bobalík: „RECYKLÁCIA v pohybe“ 

Tréning techniky súčasného tanca a jeho transformácia do improvizácie. Workshop apeluje na zmenu dosahovania progresu v tréningovej praxi so zameraním na potreby ustáleného a motivujúceho prostredia pre rozvoj tanečníka. Ponúka mu nástroje, ktorými dokáže nie len reorganizovať svoje pracovné prístupy, ale využiť ich oveľa efektívnejšie aj do umeleckého presahu s cieľom udržať sa, tvoriť a byť súčasťou komunity, keďže aktuálna pandemická situácia čoraz viac prehlbuje u mnohých umelcov nedôveru, existenčné problémy až nechuť zotrvať v tanečnej profesii.

Cena:
Lívia Balážová MM: „Telo opäť v toku“ dospelý 25 eur/študent 20 eur 
Lukáš Bobalík: „Recyklácia v pohybe“ cena: dospelý 50/študent 40 eur
cena za oba workshopy (zľava 15%) dospelý 64 eur/študent 51 eur

Rezervácie: tokprodukcia@gmail.com
Miesto: Moving Souls, Magnetová 11, Bratislava 
Obmedzená kapacita: max. 15 osôb

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: Natália Zajačiková, Gabriel Ramos

O lektoroch: 
LÍVIA je slovenská tanečná interpretka dlhodobo pôsobiaca najmä v zahraničí. Aktuálne sa zameriava aj na slovenskú tanečnú scénu, kde participuje na umeleckých projektoch ako choreografka a režisérka v oblasti súčasného tanca. Doteraz spolupracovala so slovenskými umeleckými zoskupeniami mimoOs “Do Dna” (2017-2018), “Milenial Magic Mirror”(2018-2020), Med a Prach “eu.genus”(2018-2020-), Divadlo Štúdio tanca “ČIN”(2019-), Move-you „Ženy 2020“ (2020).
Študovala na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici, pokračovala na Experimental dance academy (SEAD) v rakúskom Salzburgu a na P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios v Bruseli. Spolupracovala s viacerými choreografmi: Rui Horta v predstavení “Talk show”, s francúzskou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho v predstavení “Tiger Tiger burning bright”. Od Novembra roku 2012 začala spolupracovať s Ultima Vez Wim Vandekeybus najskôr na predstavení “What the body does not remember” a v roku 2015 “Speak low if You speak Love”.
V novembri roku 2015 založila spolu so Zebastiánom Méndezom Marínom umelecké teleso “Colectivo Priekopník Veverička, v ktorom spoločne prepájajú pedagogickú a umeleckú činnosť. Ich dlhodobou potrebou je zjemňovať hranice medzi divákom a performerom, ako aj medzi trénovaným a netrénovaným telom.

LUKÁŠ je absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a VŠMU. Spolupracoval s viacerými slovenskými i zahraničnými choreografmi (J.Alegado, P. Šavel, D. Sportelli, M. Poláková, J. Korec, A. Ľahký, L. Balážová, Z. Mente Maligna, K. Brestovanská, L. Holinová). Aktuálne účinkuje vo viacerých predstaveniach (Pocitové rozUmenie, d-BODY-m, Dual, Moving Mountains, Another Song in Silence, Vráskanie, Niveau stable, Indigo, Timeout Burnout) a zároveň pôsobí v platforme pre rozvoj T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext, ktorej cieľom je tanec prepájať s otázkami udržateľnosti a témou duševného zdravia. 
Vlastnej autorskej tvorbe sa začal venovať už ako študent VŠMU, pričom choreografie O Vás v nás a Padlo to! reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe. Najvýznamnejším úspechom je 1. miesto na choreograficko- interpretačnej súťaži Gala art moves 2017. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na SKDK v Topoľčanoch. V roku 2020 spolu s režisérkou a dramaturgičkou Majou Hriešik a širším tímom tvorcov vytvoril prvú sólovú autorskú inscenáciu TIMEOUT BURNOUT, inšpirovanú syndrómom vyhorenia. Jeho dlhodobou potrebou je hovoriť o duševnom zdraví a naliehavých humanitných témach, ktoré sú ešte stále verejne tabuizované.

Dátum: 05.07.2021

Čas: 10:00

Miesto: Moving Souls

Mesto: Bratislava