Soňa Kúdeľová: Autocorrect

Autocorrect je autorské sólové tanečné predstavenie Soni Kúdeľovej, inšpirované algoritmom automatickej opravy textu ako aj následkom jeho používania a fungovania v každodennom živote. Hra multitaskin ...

viac

8/17

predchádzajúciďalší