Neskorý zber: Vráskanie

Autorské tanečné predstavenie o stárnutí vo troch obrazoch. Reflektuje otázky: Aký je tanec starnutia? Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou? Je v starnutí krása? ...

viac

9/17

predchádzajúciďalší