sk/en
close

Silvia Bakočková

Neviem, no tuším. Keď tancujem, tuším jasnejšie. 

Tanec je pre mňa jedným z najúčinnejších prostriedkov pre nekonečné zoznamovanie sa samej so sebou, a vlastne, so všetkým. Je územím s veľkou mierou slobody, kde môžem byť súčasne s telom aj s mysľou. Pri vhodnom použití, navádza k disciplíne bez násilia, k zodpovednosti za pohyb vlastnej mysle, tela, ku kultivácií. Je prostriedkom pre kalibráciu, liečbu, hľadanie rešpektu, pokory, trpezlivosti, spontánnosti, harmónie a univerzálnosti. Tanec je, domnievam sa, jedným z najprirodzenejších a najuniverzálnejších ľudských prejavov, a preto verím, že môže byť užitočný nielen pre mňa, ale aj pre každého, kto príde k odhodlaniu tancovať alebo tanec pozorovať.

 

Silvia pôsobí v oblasti súčasného a moderného tanca ako pedagóg, tanečník, performer a manažér. Je absolventkou Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Svoje štúdium prehĺbila na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Bakalársku prácu venovala skúmaniu práce anatomických štruktúr tela v technike Marty Grahamovej, so zameraním na činnosť chrbtice a integráciu Kundalini jogy. V diplomovej práci sa sústredila na tému Dynamického vzťahu kontrolovaného a intuitívneho pohybu a jeho vplyvu na dosiahnutie efektívneho fungovania tela v súčasnom tanci. Vo svojom skúmaní vychádzala z analýzy fungovania tela na bunkovej úrovni. Zhrnutie svojej práce publikovala v sérií článkov v časopise Tanec. Ako pedagóg spolupracovala so slovenskou reprezentáciou v synchronizovanom plávaní, kde hľadala efektívne nastavenie vzťahu intuitívneho, inštinktívneho a kontrolovaného pohybu v kontexte športu. Ako performer spolupracovala s choreografmi ako je: Willi Dorner (Bodies in Urban Spaces) a Yuri Korec (Sapiens Territory). V súčasnosti študuje podnikový manažment na City University of Seattle. Manažérske zručnosti aktuálne uplatňuje v Platforme pre súčasný tanec – PlaST, kde spolupracuje na projektoch: Slovenská tanečná platforma, Tanečná sezóna, Re/branding súčasného tanca. Momentálne taktiež pôsobí ako pedagóg moderného a súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Súkromnej ZUŠ Tralaškola.

 

Som presvedčená, že budovanie prepojení a prelievanie informácií priamo vo mne, ako aj medzi (zdanlivo odlišnými) odbormi, ktorým sa venujem, je nielen spôsobom, ako svoju prácu zefektívňovať, ale aj spôsobom ako prinášať riešenia tam, kde sa nehľadajú jednoducho.

https://www.yurikorec.eu/sk/yuri-korec-co-2/spolupracujuci-umelci/silvia-bakockova/