sk/en
close

Maja Hriešik

Narodila sa v Novom Sade, Srbsko. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. V rámci postgraduálneho štúdia na katedre Divadelných dejín a teórie VŠMU skúmala tému telesnosti v tanci a súčasnom divadle s osobitným dôrazom na tanečnú dramaturgiu, ktorého výsledkom bola publikácia Telesnosť súčasného divadla (NM Code, 2013). S kolektívom autoriek realizovala štúdiu Súčasný tanec na Slovensku. Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 – 2016 (PlaST, 2017) a podieľala sa na vzniku organizácie združujúcej nezávisle pôsobiacich slovenských tanečníkov Platforma pre súčasný tanec (2016). Venuje sa teórii súčasného tanca a tanečnej dramaturgii, estetike tanca, problematike nezriaďovanej kultúry. Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Spolupracovala so slovenskými a českými nezávislými zoskupeniami, hudobnými a divadelnými festivalmi, RTVS ako aj kamennými divadlami. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, kde vyučuje predmety zamerané na dramaturgiu, réžiu, estetiku a dejiny tanca.