sk/en
close

Andrej Štepita

Tanečník, performer, pedagóg a choreograf pôsobiaci najmä v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla. Andrej získal svoj magisterský titul v odbore tanečná interpretácia a didaktika moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. V štúdiách pokračoval na prestížnej akadémií SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance, kde úspešne dokončil štúdiá pod vedením významných svetových tanečníkov. Je členom kolektívu „MimoOs“, zameraného na tvorbu a prezentáciu súčasného umenia. Momentálne spolupracuje s medzinárodným divadelným štúdiom pôsobiacim v Prahe –„Farma v Jeskyni/Farm in the cave“. Pôsobí ako interpret či spolutvorca vo viacerých dielach, (Moving Mountains, Another song in silence, pODPORa, Pocitové Rozumenie, Nočná Ilúzia...) ktoré boli úspešne prezentované na Slovensku i v zahraničí. V rámci tanečného umenia sa špeciálne zameriava na partnerskú prácu a „site-specific“ predstavenia, čo boli témy jeho bakalárskej a diplomovej práce. Je tvorca mnohých predstavení a inštalácií v špecifickom priestore, vrátane projektu „Passing/Station“ – séria tanečných happeningov v priestoroch vlakových staníc. V súčastnosti sa venuje tvorbe vlastného priestorového/pohybového výskumu s názvom “Site&self.” Zúčastnil sa európskeho fóra Alpbach 2019, kde asistoval na seminári „It does matter where“, ktorý viedol Viedenský choreograf Willi Dorner. Je absolventom rôznych tanečných workshopov vrátane tanečného projektu Čína-CEEC v čínskych provinciách Guizhu a Guiang.Je zakladateľom tanečného festivalu „Tanečno“ v jeho domovskom regióne na Orave, založeného v roku 2017.

 

www.tanecno.sk

www.facebook.com/tanecno

www.mimoos.sk