sk/en
close

Milan Tomášik

MILAN TOMÁŠIK - choreograf, tanečník a pedagóg. Pochádza z Prievidze, v súčasnosti žije a pracuje v Ľubľane. Je absolventom Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici a medzinárodnej tanečnej školy P.A.R.T.S. v Bruseli. Je spoluzakladateľom úspešnej tanečnej skupiny Les SlovaKs dance collective. Spolupracoval s viacerými významnými osobnosťami súčasného tanca (Iztok Kovač, Mala Kline, Eva Weissmann, Katarína Zagorski, Magdalena Reiter). Na Slovensku vytvoril pre Divadlo Štúdio tanca celovečerné predstavenia Veselosti minulosti (2012) a Besi (2021). Od roku 2006 sa postupne venuje performatívnemu opusu najskôr v sólových predstaveniach Within (2006), Off-beat (2011), Solo 2016 (2016) a od založenia skupiny Milan Tomášik & Co s fokusom aj na skupinové predstavenia Lovecká sezóna (2014), Silver Blue (2015) a Fight Bright (2018). V roku 2019, v spolupráci s režisérom Jakubom Mudrákom, vytvoril tanečnú inscenáciu s názvom Pokrm v produkcii občianskeho združenia Tri4 a na túto spoluprácu nadviazali a pre Divadlo Štúdio tanca vytvorili aj tanečnú inscenáciu Besi.

www.milantomasik.com

VIDEO UKÁŽKA

Divadlo Štúdio tanca, Milan Tomášik: BESI

"Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Inscenácia Besi hľadá krásu, no všíma si aj ošklivosť a besov v nás, ktorí sú schopní ju deštruovať. Tvorcovia pracujú s rôznorodými inšpiráciami (pohyb, literatúra, estetika), ktoré umne pretavujú do kompaktného tanečného diela."

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplývajúce otázky: Ako chápeme krásu v súčastnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľudské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o kráse no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúzska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytváraní choreografie a vizuálneho stvárnenia inscenácie. 

Choreografia: Milan Tomášik
Réžia, dramaturgia, hudba: Jakub Mudrák
Scénografia, kostýmy: Ivana Macková
Svetelný dizajn: Ján Čief
Tanec: Umelecký súbor DŠT – Tibor Trulik, Michaela Mirtová, Jason Yap, Laura Carolina Garcia, Bartosz Przybylski, Julie Charalambidou
Trailer: Ivona Lichá
Produkcia: Divadlo Štúdio tanca
S finančnou podporou: Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj

Premiéra: 6. 2. 2021, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

www.studiotanca.sk